Białoruski politolog, literaturoznawca i felietonista Biełsatu otrzymał nagrodę im. Lwa Sapiehy


Laureat Nagrody im. Lwa Sapiehy Alaksandr Fiaduta, fot. Denis Dziuba/Biełsat

Dziś w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie dr hab. Alaksandr Fiaduta odebrał prestiżową polską nagrodę przyznawaną Białorusinom zasłużonym dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji na Białorusi.

Nagrodę wręczył dr hab. Maciej Duszczyk prorektor ds. naukowych UW. Przedstawiciel prezydenta RP, który objął nagrodę Patronatem Honorowym, odczytał też list od Głowy Państwa.

Alaksandr Fiaduta, fot. Denis Dziuba/Biełsat

„Dla mnie to wielki honor – jestem bardzo wzruszony” powiedział Biełsatowi laureat po odebraniu nagrody. Zapytany o to, co było jego zdaniem zaważyło na przyznaniu mu wyróżnienia, Fiaduta odpowiedział – Po pierwsze za to, co osiągnąłem w dziedzinie nauk humanistycznych. Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego polityczne powody po prostu nie istniały”. Nagrodzony zapowiedział, że w maju ukaże się jego książka „Ślady na śniegu” poświęcona otoczeniu Adama Mickiewicza. Jest ona efektem studyjnej pracy, na który grant przeznaczyła litewska ambasada na Białorusi. Literaturoznawca planuje też napisać biografię Franciszka Malewskiego – filomaty – przyjaciela Mickiewicza i Puszkina.

Inicjatorem ustanowienia nagrody 12 lat temu było Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz wrocławskie Kolegium Europy Wschodniej – inicjatywę oprócz UW wsparły Uniwersytety Wrocławski, Białostocki, Jagielloński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodzony w ciągu roku akademickiego kolejno odwiedza każdy z uniwersytetów, gdzie otrzymawszy dobre warunki życia i pracy, uczy na temat Białorusi, realizując się jako wykładowca i umożliwiając studentom polskim zapoznanie się z zagadnieniami białoruskimi. Jeśli wynikiem pobytu laureata będzie książka – zostanie ona wydana w ramach nagrody.

Alaksadr Fiaduta (w centrum) w otoczeniu kapituły nagrody, fot. Denis Dziuba/Biełsat

Osobliwością przyznawanej nagrody jest to, że zainteresowani mogą sami się do niej nominować – wysyłając zgłoszenie do kapituły.

Alaksandr Fiaduta otrzymał Nagrodę za dotychczasowy dorobek naukowy, poczynając od doktoratu w 1997 roku (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Jelcu), przez habilitację w 2017 roku (Uniwersytet Jagielloński), aż po obecne prace i plany badawcze. Laureat jest znanym badaczem historii i literatury XIX wieku, od lat zajmuje się polsko-białorusko-rosyjskimi wzajemnymi stosunkami literackimi i historycznymi. Laureat jest również stałym felietonistą portalu Belsat.eu.

Pewne kontrowersje w białoruskich środowiskach opozycyjnych wywołał fakt, że nagrodzony był z początku doradcą Alaksandra Łukaszenki oraz szefem Komsomołu. Sekretarz kapituły nagrody Jan Malicki odpowiedział na te zarzuty sygnatariuszom petycji, podkreślając że nagrodzony szybko rozstał się z Łukaszenką, jest aktywistą białoruskiej opozycji, za co trafił do więzienia na 15 miesięcy. Został także wtedy uznany przez Amnesty International za więźnia sumienia, a także posiada niekwestionowane zasługi jako badacz stosunków białorusko-polsko-rosyjskich.

Urodzony w 1557 r. w okolicach Witebska Lew Sapieha była Wielkim Kanclerzem i Hetmanem Wielkim Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1588 r. Sapieha opracował i wydał na własny koszt trzecią redakcję Statutu WKL – konstytucyjnego dokumentu określającego prawa i obowiązki szlachty w Księstwie.

Nagrodę, wręczaną w dzień urodzin Lwa Sapiehy Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z okazji roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018.

jb/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze