Białoruska rodzina w statystyce – obyczajowość Białorusinów różni się na wschodzie i zachodzie kraju


Na konserwatywnej Białorusi zachodniej od ślubu do narodzenia dziecka mija średnio 11 miesięcy – na wschodzie jedynie miesiąc.

Pierwszy ślub:

Statystyczna białoruska kobieta wychodzi za mąż w wieku 25,5 roku. Na wsi panna młoda jest średnio o pół roku młodsza. Wcześniej o rok, w porównaniu do mieszkanek Mińska wychodzą za mąż mieszkanki Brześcia i Grodna. Pan młody na Białorusi bierze ślub średnio w wieku 27,5 roku. I znowu mieszkańcy zachodnich obwodów zawierają związek małżeński wcześniej niż mińszczanie. Nie zaobserwowano praktycznie różnicy w wieku zawarcia ślubu wśród mieszkańców wsi i miast.

Pierwsze dziecko:

W większości przypadków – 80-85 proc. – dzieci rodzą się w ramach małżeństwa – średnio w skali kraju – pół roku po zawarciu ślubu. Średni wiek matki to 26 lat.

I znów okazuje się, że mieszkańcy, znajdujących się na zachodzie Białorusi, obwodu grodzieńskiego i brzeskiego cechują się bardziej konserwatywnym podejściem niż na wschodzie kraju. Dzieci w tamtych regionach rodzą się 11 miesięcy po ślubie. Zupełne odmienne podejście prezentują młode pary w leżącym na wschodzie obwodach homelskim i mohylewskim. W tamtejszych rodzinach dzieci średnio rodzą się miesiąc po ślubie. Co ciekawe z poczęciem pierwszego dziecka zupełnie nie spieszy się mieszkańcom białoruskiej stolicy. Oni na poród po ślubie czekają statystycznie aż 15 miesięcy.

Rozwody:

Na każde pięć nowych małżeństw przypada średnio dwa rozwody. Najchętniej rozwodzą się mińszczanie, najmniej chętnie Białorusini z zachodu kraju.

Pięć ciekawostek rodzinno-statystycznych:

  1. Pewna mieszkanka obwodu brzeskiego do osiągnięcia wieku 18 lat zdążyła wyjść za mąż, rozwieść się i ponownie wyjść za maż.
  2. w 2015 2,7 proc r. małżeństw zawarto między obywatelem Białorusi, a obcokrajowcem. 300 razy brała ślub na terytorium Białorusi dwójka obcokrajowców, w tym w 28 przypadkach były to kontrowersyjnie polityczne małżeństwa między Ukraińcami, a Rosjanami .
  3. W miastach rozwodzą się częściej niż na wsi.
  4. Kobiety 5,5 razu rzadziej popełniają samobójstwo: 268 wobec 1449.
  5. W ub. roku w Urzędach Stanu Cywilnego zwanego na Białorusi ZAGSami zarejestrowano śluby zawierane w 90 przypadkach przez niepełnoletnich panów młodych i w 767 przypadkach przez niepełnoletnie wybranki serca.

Jb/ WWW.belsat.eu/pl/  za WWW.NN.by

Zobacz też
Komentarze