Białoruska organizacja przywróci meandry w Puszczy Białowieskiej

Zgodę na renaturalizację Narewki otrzymała pozarządowa organizacja Ochrona Ptaków Ojczyzny. Dobrą nowinę przekazał w poniedziałek Wiktar Fianczuk, który koordynuje jej projekty w białoruskim parku narodowym “Puszcza Białowieska”.

Białoruscy ekolodzy przy wsparciu Frankfurckiego Towarzystwa Zoologicznego będą mogli przywrócić naturalny bieg 12 kilometrom Narewki. To główna rzeka biegnąca przez Puszczę Białowieską, a uregulowanie jej koryta w XIX i XX wieku powoduje obecnie wysychanie lasu. To z tego powodu Puszcza zmaga się z plagą kornika drukarza.

Uregulowana Narewka płynie obok starego koryta. Zdjęcie: ptushki.org/Daniel Rоsengren /FZS

– Teraz możemy zacząć prace projektowe. Planujemy połączyć dwa podejścia – na niektórych odcinkach odkopać historyczne koryto, ale głónie stworzyć warunki ku temu, by rzeczka sama zaczęła meandrować tak, jak jej się spodoba – napisał na Facebooku Wiktar Fianczuk.

Narewka jest rzeką transgraniczną – płynie po białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej, by następnie przekroczyć granicę, przepłynąć przez polski Białowieski Park Narodowy i w końcu wpaść do Narwii. Strona polska także jest zainteresowana jej dalszą renaturalizacją. Polsko-białoruskie rozmowy w tej sprawie trwają od 2019 roku i pisaliśmy o nich TUTAJ.

Sałamianka to inna rzeka płynąca przez Puszczę Białowieską uregulowanym korytem. Obok jej dawne meandry. Zdjęcie: greenbelarus.info

Kierujący projektem biolog Wiktar Fianczuk został jesienią zatrzymany na marszu przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki. Za udział w nielegalnym zgromadzeniu sąd skazał go na 15 dni aresztu. W komentarzu dla Biełsatu Adam Wajrak podkreślił, że represje dosięgnęły jedną z najważniejszych osób dla ochrony przyrody na Białorusi i w naszym regionie.

Adam Wajrak: skazano osobę kluczową dla ochrony przyrody na Białorusi

pj/belsat.eu

Wiadomości