Białoruska opozycja oskarża i przedstawia dowody

Dziś zaprezentowano pierwsze 28 spraw zawartych we Wspólnej Księdze Rejestracji Przestępstw. Ma ona zawierać opisy niezgodnych z prawem działań funkcjonariuszy organów ścigania.

Swiatłana Cichanouskaja poinformowała, że w opublikowanych sprawach są imiona i nazwiska podejrzanych oraz potwierdzone przez prawników dowody naruszenia prawa.

– Dziś zaczyna się nowy rozdział w naszej walce o sprawiedliwość – oświadczyła opozycjonistka.

Przykładowy wpis do Wspólnej Księgi Rejestracji Przestępstw.

Opozycjonistka dodała, że ogółem 397 spraw zostało zakwalifikowanych do dalszego rozpatrzenia. Wśród nich największa grupa, 188, dotyczy tortur i przemocy, a 9 zabójstw.

Na stronie projektu można znaleźć, między innymi, sprawę Maksima Charoszyna – ciężko pobitego przez milicję właściciela kwiaciarni, który uciekł potem na Litwę. Na podstawie jego zeznań śledztwo wszczęła też tamtejsza Prokuratura Generalna.

pp/belsat.eu wg EKRP, TG SC

Wiadomości