Białoruska gospodarka w kryzysie – opozycja wzywa do reform


Opozycyjna kampania „Mów Prawdę!” wystąpiła w czwartek z apelem do władz Białorusi o rozpoczęcie reform, których jej zdaniem nie wolno już odkładać. Należy do nich stworzenie równych warunków konkurencji dla wszystkich przedsiębiorstw.

Według kampanii do najbardziej palących reform należy zaprzestanie wspierania nierentownych przedsiębiorstw i zwiększenie z uzyskanych środków zasiłku dla bezrobotnych, a także wstrzymanie wszystkich inicjatyw władz, które prowadzą do dalszego ograniczenia socjalnych zobowiązań państwa wobec obywateli.

Należy też „zlikwidować wszelkie przeszkody dla równej konkurencji na Białorusi przedsiębiorstw o wszelkich formach własności” i stworzyć program wspierania małych przedsiębiorstw poprzez dostępne kredyty. Organizacja postuluje również zmniejszenie wydatków na kadrę kierowniczą i struktury siłowe oraz aparat ideologiczny, a przy tym sfinansowanie programów, które będą tworzyć nowe miejsca pracy.

Swoje oświadczenie kampania „Mów Prawdę!” wydała w związku ze spadkiem kursu rubla białoruskiego. W czwartek kurs dolara wzrósł do 21,5 tys. rubli białoruskich, a euro – do 23,8 tys. rubli.

„Brak woli i działań systemowych w sferze reform prowadzi do dalszego ubożenia ludności i pogorszenia sytuacji w kraju” – podkreślono w oświadczeniu.

„Pokojowe przemiany” były hasłem wyborczym działaczki „Mów Prawdę!” Tacciany Karatkiewicz w ostatnich wyborach prezydenckich 11 października 2015 r., w których zajęła ona drugie miejsce. Według oficjalnych wyników zdobyła 4,44 proc. głosów, a według niezależnego instytutu badawczego NISEPI 15,7 proc.

jb/ www.belsat.eu/pl/  PAP

Zobacz też
Komentarze