Białoruska Elektrownia Jądrowa gotowa do pracy

Białoruskie Ministerstwo Energetyki poinformowało o pomyślnym zakończeniu tzw. gorących testów pierwszego reaktora elektrowni jądrowej w Ostrowcu.

Procedura rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku.

– W tym czasie przeprowadzono 242 testy – przekazało ministerstwo w komunikacie cytowanym przez państwową agencję informacyjną Biełta.

Ich głównych celem było potwierdzenie przed fizycznym uruchomieniem bloku reaktora, że wszystkie systemy są sprawne i dobrze działają w różnych warunkach, w tym przy rozgrzewaniu i chłodzeniu reaktora.

Sprawdzone zostały m.in. główne pompy cyrkulacyjne, systemy sterowania i systemy bezpieczeństwa reaktora, a także systemy zasilania potrzeb własnych. Przeprowadzono również testy głównych zaworów bezpieczeństwa generatorów pary, stabilizatora ciśnienia i innych urządzeń.

– Wszystkie systemy technologiczne i przyrządy bloku energetycznego, które objęto testami, odpowiadają charakterystykom projektowym – podano w oświadczeniu.

Gorące testy reaktora (poprzedziły je tzw. testy zimne) są kluczową fazą jego rozruchu i stanowią ostatni etap przed jego fizycznym uruchomieniem.

Łukaszenka: Zużywajcie więcej prądu!

Białoruska elektrownia jądrowa powstaje w obwodzie grodzieńskim, ok. 20 km od miejscowości Ostrowiec, według rosyjskiego projektu AES-2006. W elektrowni będą dwa bloki energetyczne, z których każdy posiada reaktor o mocy do 1200 megawatów. Siłownię buduje rosyjski Rosatom i jest ona finansowana w większości z kredytu udzielonego Mińskowi przez Moskwę.

Według planów elektrownia ma produkować 18 mld kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie.

Uruchomienie pierwszego reaktora było już kilka razy opóźniane. Minister energetyki Białorusi powiedział w sobotę, że uruchomienie pierwszego bloku elektrowni planowane jest na lipiec tego roku.

Budowie elektrowni sprzeciwia się Litwa, której władze uważają obiekt za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

O inwestycji znowu zrobiło się ostatnio głośno w związku z zamknięciem w szpitalu 100 rosyjskich robotników. Mieli oni kontakt z 15 budowniczymi, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem i nie przestrzegali zasad kwarantanny.

Rosyjscy budowniczowie białoruskiej elektrowni jądrowej okazali się być zdrowi

pj/belsat.eu wg PAP, inf. własne

Wiadomości