„Białoruska elektrownia atomowa nie będzie nowym Czarnobylem” POLEMIKA

Polscy naukowcy polemizują z białoruskim fizykiem prof. Hieorhijem Lepinem, likwidatorem katastrofy czarnobylskiej. Komentując serialu „Czarnobyl” naukowiec negatywnie odniósł się do idei rozwoju energetyki jądrowej.