Białoruska Cerkiew nie nawiąże relacji kanonicznych ze zjednoczoną Cerkwią Ukrainy

Ukraińscy prawosławni już nie są dla Białorusinów braćmi w wierze, a Kościoły obu państw nie będą współpracować, oświadczyła zależna od Moskwy białoruska Cerkiew.