Białoruska centroprawica zawarła umowę o współpracy z Platformą Obywatelską


Wital Rymaszeuski, Grzegorz Schetyna, Juraś Hubarewicz, Robert Tyszkiewicz, Anatol Labiedźka. Zdj. Facebook.

W Warszawie dokument podpisali przedstawiciele Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji (BChD), Zjednoczonej Partii Obywatelskiej (AHP) oraz Ruchu „O wolność”.

Te trzy opozycyjne ugrupowania tworzą Koalicję Centroprawicową. Umowę o współpracy z PO podpisali ich liderzy: Wital Rymaszeuski (BChD), Anatol Labiedźka (AHP) oraz Juraś Hubarewicz (Ruch „O Wolność”).

Ten ostatni przypomniał, że białoruska opozycja już od dawna utrzymuje przyjazne relacje z Platformą, a partnerstwo jego ugrupowania z PO liczy ponad dekadę.

– Koalicja Centroprawicowa utrzymuje ścisłe stosunki z Platformą Obywatelską jako z jednym z członków Europejskiej Partii Ludowej, która jest naszym partnerem w Unii Europejskiej. Poprzez ten dokument po prostu formalizujemy te stosunki, które już utrzymywaliśmy i które z powodzeniem się rozwijały – powiedział Hubarewicz belsat.eu.

– Porozumienie przewiduje głębszą współpracę na szczeblu międzynarodowym, czyli pomoc ze strony PO w poruszaniu kwestii białoruskiej na różnych forach międzynarodowych. Przewidziano też kontakty pomiędzy naszymi strukturami na szczeblu oddziałów regionalnych i młodzieżowych oraz udział w konferencjach międzynarodowych, które są ważne zarówno dla Białorusi jak i dla Polski.

Czytajcie również:

II, cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze