Białorusinom otworzą granicę z Europą?

Białoruś ma stać się bardziej otwarta dla cudzoziemców, a zagranica bardziej dostępna dla Białorusinów. Jeszcze w tym roku powinny zostać zawarte ważne porozumienia – zarówno z UE, jak i Rosją. Informuje o tym MSW w Mińsku.