Białorusini w Polsce będą mogli otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

13 lutego władze Polski i Białorusi podpisały porozumienie o zabezpieczeniu społecznym. Gwarantuje ono emigrantom takie same prawa, jak w ich ojczyznach.