Białorusini piszą list do Trumpa, by nie likwidowano im dworca autobusowego

Mieszkańcy Dowska (biał. Douska) zwrócili się do przywódcy światowego mocarstwa, by zapobiegł „zniszczeniu infrastruktury drogowej”.