Białoruś żegna metropolitę Filareta

W prawosławnym mińskim soborze katedralnym odbyło się dziś ostatnie pożegnanie byłego metropolity Filareta, honorowego patriarszego egzarchy całej Białorusi. Duchowny zmarł po infekcji koronawirusowej w wieku 85 lat.

Wierni mogli dziś pożegnać zmarłego przywódcę białoruskiej Cerkwi w stołecznym soborze katedralnym pw. Ducha Świętego oraz w klasztorze pw. Zaśnięcia Maryi Panny w Żyrowiczach. Hierarcha zostanie tam pochowany w piątek.

Pożegnanie metropolity Filareta. Mińsk, 13.01.2020 r. Zdjęcie: ŁP/belsat.eu

Biełsat rozmawiał z Taccianą Kuzniacową, która od 2009 do 2020 roku był pracownicą wydziału komunikacji Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej. Metropolitę Filareta nazwała “rzadkim przykładem cerkiewnego hierarchy”.

– On był nie tylko szanowany (to nie sekret, że niektórych nie szanują), ale też szczerze kochany. Przede wszystkim za ludzkość i inteligencję.

Pożegnanie metropolity Filareta. Mińsk, 13.01.2020 r. Zdjęcie: ŁP/belsat.eu

Przyszły metropolita przyszedł na świat w 1935 roku w Moskwie, jako Kirył Wachromiejew. Pochodził z kupieckiej rodziny, która w 1913 roku otrzymała szlachectwo. W 1959 roku, na II roku seminarium, złożył śluby zakonne i przyjął imię FIlaret, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. W 1965 roku został biskupem i rektorem Moskiewskiej Akademii Duchownej. W 1975 roku został wyznaczony na metropolitę berlińskiego i środkowoeuropejskiego.

Pożegnanie metropolity Filareta. Mińsk, 13.01.2020 r. Zdjęcie: ŁP/belsat.eu

W 1978 roku Filaret został metropolitą mińskim i białoruskim. Przywódcą Cerkwi prawosławnej na Białorusi był do 2013 roku. Jednocześnie w 1984 roku został patriarszym egzarchą Europy Zachodniej, w od 1981 do 1989 był przewodniczącym Wydziału Cerkiewnych Stosunków Zagranicznych patriarchatu moskiewskiego. Miał za sobą też epizod parlamentarny – był delegatem Rady Najwyższej Białorusi w czasie upadku ZSRR i odradzania się białoruskiej niepodległości.

Pożegnanie metropolity Filareta. Mińsk, 13.01.2020 r. Zdjęcie: ŁP/belsat.eu

Metropolita Filaret był jednym z budowniczych współczesnej Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej, którą kierował 35 lat. Po rozpadzie ZSRR odtwarzał na Białorusi cies parafii i otwierał szkoły duchowne. Za jego czasów odnowiono Krzyż św. Eufrozyny Połockiej, patronki Białorusi, a do kalendarze cerkiewnego wprowadzono nowe święto – Sobór Białoruskich Świętych. Był też współorganizatorem przetłumaczenia Biblii na współczesny język białoruski.

Po ustąpieniu z funkcji Filaret zachował tytuł honorowego egzarchy patriarszego całej Białorusi. Zmarł 12 stycznia o godzinie 12:13 po przechorowanej infekcji koronawirusowej, na którą zapadł w grudniu.

Wszyskie zdjęcia z pożegnania:

pj/belsat.eu

Wiadomości