Białoruś świętuje stulecie Komsomołu

Dziś Białoruś jako ostatni kraj na planecie obchodzi uroczyście 100-lecie powołania Komsomołu, czyli Wszczechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży (WLKSM) – organizacji, która 27 lat temu zakończyła swoje funkcjonowanie wraz ze Związkiem Sowieckim.