Białoruś przygotowuje się do odcięcia od SWIFT?

Siedziba Banku Narodowego w Mińsku. Zdj. nbrb.by

Bank Narodowy Białorusi rozsyła do banków komercyjnych listy z prośbą o przyłączenie się do systemu Servis-Biuro SPFS.

To rosyjski odpowiednik SWIFT – globalnego systemu rozliczeń finansowych, stosowanego m.in. przy przelewach. Ułatwiający m.in. rozliczenia bezgotówkowe i transakcje wymiany walut SWIFT zrzesza ok. 10 tys. instytucji finansowych z całego świata i realizuje prawie 25 mln transakcji dziennie.

Bruksela: jest zgoda co do nowych sankcji przeciwko Łukaszence

Obecnie użytkownikami jego rosyjskiego odpowiednika jest już 7 białoruskich banków, a 5 kolejnych – znajduje się na ostatnim etapie przyłączenia się do niego. Pozostałe badają możliwości i stan przygotowania swoich systemów do Servis-Biuro SPFS.

Wyłączenie Białorusi z systemu SWIFT jest rozpatrywane jaka jedna z potencjalnych sankcji gospodarczych, którymi może zostać objęty przez państwa Zachodu reżim Alaksandra Łukaszenki.

Białoruś wprowadzi nowe sankcje odwetowe

cez/belsat.eu

Wiadomości