Białoruś przekazała Bibliotece Watykańskiej zbiór dzieł Franciszka Skaryny

Biblioteka Narodowa w Mińsku wysyła to wydanie największym ośrodkom kulturalnym i naukowym na świecie.