Białoruś pogłębi integrację gospodarczą z Rosją od początku 2021 r.


1 stycznia 2021 r. w głównych sferach gospodarek Rosji i Białorusi powstaną wspólne rynki.

Białoruski minister gospodarki Dzmitryj Kruty opowiedział o harmonogramie pogłębienia rosyjsko-białoruskiej integracji gospodarczej. 8 grudnia, w 20. rocznicę podpisania umowy o utworzeniu Związku Białorusi i Rosji prezydenci dwóch krajów podpiszą pakiet dokumentów określających program i mapy drogowe oraz porozumienia dotyczące kwestii wrażliwych dla Białorusi np. cen gazu. Minister dodał również, że termin podpisania tych dokumentów może się jeszcze zmienić.

Podpisany dokument ma mieć charakter ramowy, a harmonogram zmian mają określać mapy drogowe. W ciągu 2020 r. będzie trwać praca nad wprowadzeniem zmian w aktach prawnych. Kruty podkreślił, że w różnych sferach poziom integracji jest różny. Białoruś jest np. według niego zunifikowana z Rosją, jeżeli chodzi o kwestie celne w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. W innych sferach potrzebne jest, jego zdaniem, znacznie więcej pracy.

– Od 1 stycznia 2021 r. w głównych sektorach będą już uruchomione wspólne rynki. To podstawowa koncepcja i biorąc pod uwagę sektorowe osobliwości, mogą być tu wyjątki – dodał w rozmowie z agencją Biełta.

Minister przyznał, że pomiędzy stronami nadal istnieją kwestie sporne, jednak dodał, że ich skalę będzie można poznać dopiero, gdy specjaliści zasiądą do realizacji map drogowych.

Białoruski minister poinformował równie, że nowa cena na rosyjski gaz dla Białorusi obowiązująca od 2021 r. zostanie ustanowiona oddzielną umową.

Wcześniej białoruski premier Siarhiej Rumas poinformował, że nowa umowa dotycząca pogłębienia integracji białorusko-rosyjskiej zostanie opublikowana dopiero po parafowaniu. Białoruski polityk zdradził jedynie, że będzie ona oparta na zasadzie „dwa kraje – jeden rynek”.

Łukaszenka otrzymał projekt integracji z Rosją

jb/belsat.eu wg belta.by

Zobacz też
Komentarze