Białoruś: opublikowano ustawę o odbieraniu obywatelstwa

Zgodnie z nią obywatelstwo Białorusi można stracić, nawet gdy nie posiada się innego. Nowe prawo zacznie obowiązywać za pół roku.

Znowelizowana ustawa została dziś opublikowana na rządowym portalu prawnym. Jedną ze zmian jest możliwość odebrania obywatelstwa osobom, które wcześniej je otrzymały. Nie dotyczy to Białorusinów i przedstawicieli innych narodowości urodzonych na terenie kraju.

Paszport Republiki Białoruś. Zdjęcie: belsat.eu

Stracić obywatelstwo można za szereg przestępstw, które oznaczają ciężkie szkody dla interesów Białorusi. Są to:

 • terroryzm,
 • rozniecanie wrogości na tle rasowy, narodowym, religijnym i społecznym,
 • ekocyd [zbrodnia na naturze przyp. red.]
 • najemnictwo,
 • utworzenie nielegalnej formacji zbrojnej,
 • masowe zamieszki,
 • zdradę stanu,
 • spisek w celu przejęcia władzy państwowej,
 • dywersję,
 • wzywanie do działań mających na celu wyrządzenie szkody bezpieczeństwu narodowemu,
 • założenie i finansowanie formacji ekstremistycznej,
 • udział w działaniach zbrojnych na terenie innego państwa.

Twórcy Nexty uznani na Białorusi za terrorystów

W nowej redakcji ustawy za wyżej wymienione przestępstwa obywatelstwo można odebrać także w przypadkach, w których wcześniej nie było to przewidziane:

 • podejrzanemu, oskarżonemu lub skazanemu za ww. przestępstwa na terenie Białorusi,
 • osobie z długami na rzecz Skarbu Państwa,
 • osobie nieposiadającej innego obywatelstwa ani gwarancji jego zdobycia.

Prawem odebrania obywatelstwa na tych podstawach należy do prezydenta kraju.

Do tej pory białoruskie obywatelstwo można była stracić tylko w następstwie służby dla innego państwa (w wojsku, policji, sądzie lub rządzie) lub na wniosek rodziców dziecka, które przy narodzeniu otrzymało także inne obywatelstwo.

Rosyjskie paszporty dla mieszkańców Naddniestrza odpowiedzią na wybory w Mołdawii?

Ustawa ułatwia przy tym otrzymanie obywatelstwa Białorusi. Od teraz chętny może wnioskować o nie po 5, a nie jak wcześniej po 7 latach. A małżonek Białorusina lub Białorusinki – po trzech latach.

Eksperci obawiają się, że ustawa przyjęta w czasie masowych protestów na Białorusi może zostać wykorzystana do prześladowania demonstrantów nieurodzonych na Białorusi. Wśród ww. wymienionych powodów odebrania obywatelstwa wymieniono przestępstwa, o które oskarżani są także pokojowi demonstranci i dziennikarze. O organizację zamieszek oskarżone są m.in. nasze redakcyjne koleżanki Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa.

Jak reżim Łukaszenki stara się zniszczyć niezależne media

ik,pj/belsat.eu

Wiadomości