Białoruś i Łotwa zawarły porozumienie o współpracy w sferze bezpieczeństwa jądrowego


Dokument podpisali w Mińsku szefowie rządów obu krajów – Andrej Kabiakou i Maris Kučinskis.

Porozumienie dotyczy wczesnego ostrzegania o awariach i katastrofach jądrowych oraz wymiany informacji i współpracy w sferze bezpieczeństwa atomowego i ochrony przed skażeniem radioaktywnym.

Efektem dzisiejszego spotkania w Mińsku było też m.in. wspólne memorandum o zrozumieniu wzajemnym w kwestii głównych kierunków współpracy gospodarczej w „średniej perspektywie czasowej” pomiędzy Białorusią a Łotwą oraz porozumienie o współpracy w dziedzinie poszukiwań i ratownictwa cywilnych statków powietrznych.

Czytajcie również:

cez/belsat.eu wg delfi.lv

Zobacz też
Komentarze