Białoruś grozi Rosji wycofaniem się z Unii Euroazjatyckiej

Białoruskie władze domagają się rekompensaty za spodziewane podwyżki cen importowanej ropy naftowej.