Białoruś: Będzie liberalizacja przepisów wizowych


MSZ Białorusi pracuje nad liberalizacją warunków wyjazdu Białorusinów za granicę oraz wjazdu cudzoziemców do Białorusi – oświadczył szef wydziału konsularnego MSZ Ihar Fisienka.

Od 1 stycznia weszły w życie zmiany w białoruskich przepisach wizowych

Fisienka, który wystąpił na spotkaniu z przedstawicielami służb dyplomatycznych i konsularnych państw UE oraz Szwajcarii, podkreślił, że w 2014 r. strona białoruska podjęła szereg kroków na rzecz uproszczenia wjazdu i przebywania w Białorusi cudzoziemców. Rozpoczęto wydawanie dwuletnich i trzyletnich wiz na wjazd w celu biznesowym oraz w sferze kultury i nauki. Przewidziano także wydawanie długoterminowych wiz pracowniczych – podkreśla państwowa agencja BiełTA.

Najwięcej wiz turystycznych

Według danych MSZ Białorusi w 2014 r. białoruskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsulaty wydały wizy ponad 381 tys. obywateli innych państw. Ponad 150 tys. z nich wydano w celach turystycznych, ponad 77 tys. – służbowych, 7 tys. nauki i 6 tys. pracy. Fisienka podkreślił, że decyzją prezydenta Alaksandra Łukaszenki o 1,5-2 razy obniżono wysokość opłat wizowych dla obywateli Wielkiej Brytanii i USA, a dzieci do 14. roku życia otrzymują wizy bezpłatnie.

Honorowane polisy od zagranicznych ubezpieczycieli

Zwrócił też uwagę, że przy składaniu wniosku o wizę nie ma już obowiązku kupowania polisy zdrowotnej w jednej z dwóch białoruskich firm i są honorowane także polisy od zagranicznych ubezpieczycieli.

Białoruś i Unia Europejska pod koniec stycznia 2014 r. rozpoczęły negocjacje w sprawie porozumień o ułatwieniach wizowych i readmisji. Mają się one skoncentrować na uproszczeniu procedur wydawania wiz krótkoterminowych oraz readmisji nielegalnych imigrantów.

W czerwcu minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej nie wykluczył podpisania porozumienia o ułatwieniach wizowych z UE podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze w 2015 r.

KR/Biełsat za PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze