Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Belarusbankiem


Zawarta umowa ma ułatwić finansowanie polskiego eksportu na Białoruś – poinformował BGK.

– Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z białoruskim bankiem Belarusbank umowę ramową dotyczącą udzielania na rynek białoruski kredytów dla banku nabywcy. Dzięki porozumieniu znacząco uproszczą się procedury kredytowe, ułatwiając finansowanie polskiego eksportu na Białoruś – czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono, umowa jest zbiorem postanowień ogólnych, wspólnych dla wszystkich przyszłych umów kredytu oraz zawiera wzór umowy indywidualnej, podpisywanej w celu finansowania konkretnej transakcji.

– Efektem zawarcia umowy ramowej jest skrócenie kilkudziesięciostronicowej umowy kredytu podpisywanej dla finansowania nowej transakcji do dwu-trzystronicowej umowy indywidualnej, której warunki finansowe będą ustalane każdorazowo – napisano.

Zaznaczono, że BGK nadal będzie udzielał kredytów z Programu Rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”, z ubezpieczeniem KUKE S.A.

– BGK współpracuje z Belarusbankiem w zakresie produktów finansowania handlu od 2008 r. Dotychczasową największą bolączką był długi czas negocjacji treści umowy kredytu, więc stworzenie umowy ramowej, w tym krótkiego wzoru umowy indywidualnej, jest dużą zmianą na plus – powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Hann z zarządu BGK.

„Kierunek – znoszenie barier”. Polsko-białoruskie forum biznesowe w Mińsku

BGK informuje, że dzięki umowie ramowej, zostaną zaspokojone również potrzeby białoruskich odbiorców, którzy potrzebują finansowania na kwoty rzędu od kilkuset tysięcy do kilku milionów euro i okresu spłaty kredytu 2-3 lata.

Bank wyjaśnił, że umowa dotyczy kredytów dla banku nabywcy przeznaczonych na finansowanie eksportu o charakterze inwestycyjnym, a minimalny okres spłaty wynosi 2 lata. Jednocześnie w portfelu BGK znajduje się produkt finansowania krótkoterminowego (do 2 lat) przeznaczony również do finansowania eksportu towarów konsumpcyjnych.

Prezes KUKE Janusz Władyczak wskazał, że zastosowanie umowy ramowej we współpracy z białoruskim partnerem „to przede wszystkim duże ułatwienie dla polskiego biznesu, czyli szansa na przyspieszenie wymiany gospodarczej z ważnym sąsiadem Polski”.

– Z perspektywy KUKE to również szybszy, łatwiejszy i mniej angażujący nasze zasoby proces udzielania ochrony ubezpieczeniowej do kredytów inwestycyjnych, a w efekcie decyzja dla klienta i kontrahenta w znacząco krótszym czasie – powiedział cytowany w komunikacie Władyczak.

BGK przekazał, że odbiorcy białoruscy stanowią największą grupę importerów korzystających z Programu Rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu” zarówno pod względem wartości finansowania (ponad 2,0 mld zł od początku 2010 r.) jak i liczby udzielonych kredytów (prawie 1700 udzielonych kredytów i prawie 700 finansowanych lub potwierdzanych akredytyw).

Coccodrillo wykupiło białoruską sieć sklepów dla dzieci

cez/belsat.eu wg PAP

Zobacz też
Komentarze