Azerbejdżan nie sprzeda Białorusi taniej ropy

Białoruskie władze miały zaproponować zbyt niską cenę.