Austriacki kanclerz odwiedził Mińsk i zaprosił Łukaszenkę do Wiednia

Głównym punktem wizyty było odsłonięcie w Kompleksie Memorialnym „Trościeniec” pomnika austriackich ofiar nazizmu i spotkanie z Łukaszenką.