Aresztowani działacze Zrzeszenia Białoruskich Studentów zostali uznani za więźniów politycznych

Białoruskie organizacje praw człowieka wydały oświadczenie w sprawie zatrzymania przedstawicieli niezależnego Zrzeszenia Białoruskich Studentów (ZBS).

W oświadczeniu napisano, że 12 listopada władze represyjne zatrzymały liderów i działaczy ZBS, przeprowadzono rewizje w mieszkaniach członków stowarzyszenia oraz w biurze organizacji.

Poddani represjom członkowie ZBS to: Ksenia Syromałot, Ałana Hiebremaryjam, Jahor Kanecki, Jana Arabejka i Kasia Budzko, którzy trafili do aresztu KGB.

Najcięższe zarzuty karne postawiono 23-letniej Ałanie Hiebremaryjam. Jest podejrzana o organizowania działań grupowych naruszających porządek publiczny. Działaczka ZBS jest bowiem członkinią opozycyjnej Rady Koordynacyjnej ds. Rozwiązania Kryzysu Politycznego na Białorusi i przedstawicielką byłej kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej ds. młodzieży i studentów.

Ałana Hiebremaryjam. Zdj. Belsat.eu

23-letnia współpracowniczka Cichanouskiej aresztowana na dwa miesiące

– Podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 342 KK („ Organizacja i przygotowywanie działań rażąco naruszających porządek publiczny lub czynne w nich uczestnictwo ”) przedstawione jako podstawa zatrzymania i czynności śledczych wobec członków ZBS jest ewidentnie bezzasadne i stawia tę sprawę w jednym rzędzie z setkami spraw karnych o podłożu politycznym, które białoruskie władze wszczęły obecnie przeciwko przeciwnikom obecnego autorytarnego reżimu — czytamy w oświadczeniu.

Obrońcy praw człowieka zauważają, że w 2020 roku „społeczeństwo białoruskie przebudziło się — a reżim zareagował na to przebudzenie represjami”.

– Reżim kieruje specjalne i brutalne represje przeciwko organizacjom, które współpracują z Radą Koordynacyjną na rzecz rozwiązania kryzysu politycznego na Białorusi, prowadzą działalność na rzecz praw człowieka oraz udzielają pomocy więźniom i ofiarom represji. Białoruska młodzież studencka bierze czynny udział w protestach przeciwko fałszerstwom wyborczym i jest jednym z motorów ruchu strajkowego, który obecnie rozwija się na Białorusi w proteście przeciwko przemocy i systemowemu łamaniu praworządności i praw człowieka w tym kraju – czytamy w oświadczeniu.

Obrońcy praw człowieka uważają, że wszystkie znane okoliczności sprawy ZBS jednoznacznie wskazują, że „pogrom” stowarzyszenia ma bezpośredni związek z działalnością polityczną organizacji i jej liderów.

Dlatego wyrażają oni „zdecydowany protest przeciwko ściganiu przestępstw i innym formom represji” wobec przedstawicieli Zrzeszenia Białoruskich Studentów. Podkreślają, że działalność ZBS, Rady Koordynacyjnej i innych formacji publicznych jest chroniona przez art. 36 Konstytucji Białorusi i art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

W oświadczeniu odnotowano, że prześladowania członków ZBS są przejawem represji politycznych, a sami więźniowie są więźniami politycznymi.

Obrońcy praw człowieka domagają się natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i zakończenia prowadzonych przeciwko nim spraw karnych, wyrażają swoje poparcie dla działaczy ZBS i wzywają opinię publiczną do solidarności z organizacjami, które są ścigane.

jb/belsat.eu

Wiadomości