Andżelika Borys: „Jedyne dwie polskie szkoły na Białorusi utracą swój status”

Wideo

Związek Polaków na Białorusi przeciwny zmianom w ustawie o edukacji. Uważa poprawki za „antypolskie” i prowadzące de facto do „rusyfikacji szkół”.

Nieuznawany przez Mińsk Związek Polaków na Białorusi (ZPB) zainicjował zbiórkę podpisów pod listem do prezydenta Alaksandra Łukaszenki z protestem przeciw wprowadzeniu obowiązku nauczania w języku białoruskim lub rosyjskim w szkołach mniejszości narodowych. W dwóch polskich szkołach na Białorusi, w Grodnie i Wołkowysku, uczy się obecnie ok. 870 uczniów.

„Postanowiliśmy skierować list do białoruskiego prezydenta, ponieważ nasze dotychczasowe apele do ministerstwa edukacji nie przyniosły efektu – mówi prezes ZPB Andżelika Borys. – Jeśli poprawki do białoruskiej ustawy oświatowej wejdą w życie, jedyne dwie polskie szkoły na Białorusi de facto utracą swój status”.

Nowelizacja białoruskiej ustawy oświatowej (Kodeksu Edukacji) ma być poddana pod głosowanie w parlamencie we wrześniu. Zakłada ona wprowadzenie do szkół mniejszości narodowych obowiązku nauczania szeregu przedmiotów w języku państwowym.

„A to oznacza, że takie ważne przedmioty, jak historia Białorusi, historia powszechna, geografia, wiedza o społeczeństwie, człowiek i świat będą wykładane w języku białoruskim lub rosyjskim, najprawdopodobniej rosyjskim” – ocenia Borys.

Druga kwestia, którą poruszają sygnatariusze listu, to obowiązek zdawania egzaminów końcowych w językach państwowych.

Portal ZPB Znadniemna.pl, gdzie zamieszczono treść listu przypomina stanowisko autorów apelu, że nowelizacja „znacznie ogranicza zagwarantowane przez konstytucję Białorusi prawa mniejszości narodowych do pobierania nauki w języku ojczystym”.

„Już niejednokrotnie pisaliśmy pisma, zbieraliśmy podpisy pod apelami do ministerstwa edukacji. Po raz kolejny zrobili to niedawno rodzice dzieci ze szkoły polskiej w Grodnie. Ale liczymy, że jako ZPB możemy uzyskać większą liczbę podpisów, zwłaszcza jeśli do akcji włączą się oddziały regionalne” – oświadczyła Borys.

ZPB zwraca się o podpisywanie listu przez białoruskich obywateli narodowości polskiej.

cez, belsat.eu/pl wg PAP, znadniemna.pl

Zobacz też
Komentarze