Andrzej Duda w ONZ: Białorusini mają prawo do suwerennego kształtowania swej przyszłości

Prezydent podczas swojego przemówienia na 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ podkreślił, że nie może być zgody na represjonowanie przeciwników, aresztowania pokojowych demonstrantów i przemoc.

Jak mówił, Polska konsekwentnie podkreśla także znaczenie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Podkreślił, że „w imię solidarności powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem i upominać się o respektowanie podstawowych praw człowieka, tak na Białorusi, jak i innych miejscach na świecie”.

– W żadnym państwie, nie może być zgody na represjonowanie przeciwników politycznych, masowe aresztowania pokojowych demonstrantów i używanie wobec nich przemocy czy tortur – oświadczył polski prezydent.

Podkreślił, że „Białorusini, jak każdy wolny naród, mają prawo do suwerennego kształtowania swojej politycznej przyszłości, bez ingerencji zewnętrznej, bez dominacji innych stolic, z prawem do swobodnego uczestniczenia w międzynarodowej współpracy zgodnie z ich narodowym interesem”.

Prezydent oświadczył podczas 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że jednym z priorytetów Polski pozostaje kwestia poszanowania prawa międzynarodowego.

– Tylko poprzez egzekwowanie podstawowych zasad i norm prawa międzynarodowego, zapisanych m.in. w Deklaracji zasad prawa międzynarodowego (1970), przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne pół wieku temu, uda nam się zbudować trwały pokój i bezpieczny świat równych państw i wolnych narodów bez stref wpływów – mówił prezydent.

Jak podkreślił, „pozostawienie przypadków łamania prawa międzynarodowego, w tym ingerencji w suwerenność i integralność terytorialną państw, bez odpowiedzi społeczności międzynarodowej będzie każdorazowo czynnikiem mobilizującym do powielania takich negatywnych zachowań”.

– Naruszanie norm prawa międzynarodowego musi się wiązać z konsekwencjami, a jednostki za to odpowiedzialne muszą być pociągane do odpowiedzialności – oświadczył Duda.

Prezydenci Polski i Włoch rozmawiali o Białorusi

jb/ belsat.eu wg PAP

Wiadomości