Andrzej Duda rozpoczął wizytę na Litwie

Dziś i jutro przewidziano spotkania z przedstawicielami władz litewskich, powołanie Rady Prezydenckiej obu krajów oraz zainaugurowanie Polsko-Litewskiego Forum Biznesowego.

Wizyta rozpoczyna się od spotkania prezydentów Polski i Litwy, Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausėdy. Będą rozmawiać o bezpieczeństwie regionalnym, współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza i Unii Europejskiej oraz o sytuacji na Białorusi i o współpracy z Ukrainą. Po spotkaniu dwustronnym przewidziana jest ceremonia podpisania deklaracji o ustanowieniu polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej. Ma to być „ciało doradcze, które ma wzmocnić współpracę między krajami w sferze stosunków dwustronnych oraz na szczeblu UE i NATO”. W ramach Rady przewidziane są spotkania, na zmianę, w każdym z obu krajów. Raz do roku posiedzeniom Rady będą przewodniczyć osobiście prezydenci.https://belsat.eu/pl/news/lukaszenka-o-protestach-bojowkarze-nigdy-nie-odstapia-bo-otrzymuja-fundusze-z-polski-i-litwy/

Następnie prezydent Duda uda się do litewskiego Sejmu, gdzie spotka się z nowo wybraną, w wyniku październikowych wyborów parlamentarnych, przewodniczącą izby Viktoriją Čmilytė-Nielsen, a potem wystąpi podczas sesji plenarnej. Wystąpienie ma nawiązywać do 500-lecia urodzin Zygmunta Augusta – ostatniego króla Polski i wielkiego księcia Litwy z dynastii Jagiellonów.

Drugi dzień wizyty rozpocznie się od spotkania Dudy z kandydatką na nowego szefa rządu, Ingridą Šimonytė. Prezydenci zainaugurują litewsko-polskie forum biznesowe, które będzie się odbywało online.

11 listopada: życzenia z Wilna

W środę Andrzej Duda złoży również wieńce pod pomnikiem upamiętniającym ofiary walki o niepodległość Republiki Litewskiej na Cmentarzu Antokolskim oraz na Cmentarzu Rossa przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matka. Wieniec zostanie też złożony w centralnej kaplicy na Rossie, gdzie przed rokiem zostali pochowani ekshumowani powstańcy styczniowi.

To druga wizyta prezydenta Polski na Litwie od wyboru Nausėdy na urząd w maju ubiegłego roku; pierwsza odbyła się przed rokiem. 22 listopada 2019 r. Andrzej Duda z małżonką wziął udział w uroczystości pochówku ekshumowanych 20 uczestników powstania styczniowego, w tym dwóch jego przywódców – Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego.

Szef MSZ Rosji znów oskarża Wilno i Warszawę

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości