Anatol Labiedźka zatrzymany

Opozycyjny polityk i doradca Swiatłany Cichanouskiej miał jakoby dopuścić się wykroczenia.

Współpracownicy Anatola Labiedźki byli zaniepokojeni, że przez kilka godzin nie było z nim kontaktu. Jak później oświadczyła mińska milicja, został zatrzymany. Nie chciała jednak ujawnić, jakiego czynu miał się dopuścić.

Komentując zatrzymanie Swiatłana Cichanouskaja napisała, że Anatol Labiedźka zajmował się pracą nad poprawkami demokratyzującymi białoruską konstytucję. O reformie ustawy zasadniczej mówi też Alaksandr Łukaszenka.

– To zatrzymanie pokazało: jakakolwiek reforma konstytucyjna przy Łukaszence jest niemożliwa. Nie wierzcie w co mówi reżim. Nie przedstawiajcie swoich propozycji, poza jedną: Łukaszenka powinien odejść – podkreśliła.

Władze w Mińsku twierdzą, że nowa ustawa zasadnicza jest wyjściem z obecnego kryzysu. Także Moskwa popiera tego rodzaju rozwiązanie.

Zagadać protesty: Łukaszenka rozpoczyna dyskusję o zmianie konstytucji

pp/belsat.eu wg DW

Wiadomości