Amnestia na Białorusi: wolność odzyskało 2,5 tysiąca więźniów

Osadzeni białoruskiej kolonii karnej w Nowosadach w oczekiwaniu na obiad, rok 2002. Zdjęcie: Reuters / Forum

Białoruskie MSW poinformowało o zakończeniu amnestii z okazji “75-lecia wyzwolenia Białorusi od niemiecko-faszystowskich najeźdźców”.

Według Departamentu Wykonywania Kar MSW amnestia objęła 9 tysięcy osób pozbawionych wolności w więzieniach, koloniach karnych i aresztach domowych. Ponad 2,5 tysiąca więźniów wyszło na wolność. Wśród nich są osadzeni z tzw. “kategorii ulgowych” – niepełnoletni, samotni rodzice, emeryci i niepełnosprawni.

https://belsat.eu/pl/news/zawsze-ciekawe-jest-to-co-za-zamknietymi-drzwiami-autorka-filmu-debiut-o-wiezieniu-dla-kobiet-w-homlu/

Dla 4,5 tysiąca więźniów amnestia oznacza skrócenie wyroku o rok, a dla 200 osadzonych, którzy popełnili przestępstwo jako niepełnoletni, wyrok skrócił się o 2 lata.

Ustawa amnestyjna objęła osoby skazane za przestępstwa o małej szkodliwości, które wykazywały chęć naprawy swoich win. Jednym z warunków mogło też być pełne odszkodowanie wyrządzonych szkód.

Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka pozwolił wcześniej, by amnestia z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej objęła też skazanych za posiadanie narkotyków – głównie młodzież. Sugerował, by wypuszczono ich za poręczeniem rodziców, którzy mieliby odpowiadać za ich poprawę.

O uwolnienie swoich skazanych za narkotyki dzieci walczył ruch Matek-328. Protestujące kobiety nazwały się od “narkotycznego” artykułu Kodeksu Karnego.

Ubiegłoroczna amnestia na Białorusi objęła 6 tysięcy więźniów.

Łukaszenka zezwolił na amnestię skazanych za narkotyki

jw,pj/belsat.eu

Wiadomości