Ambasada RP protestuje przeciwko próbom zakłamania zbrodni katyńskiej

Ambasada RP w Moskwie oświadczyła, że podczas konferencji Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego (RWIO) padły wypowiedzi dążące do zakłamania faktów związanych ze zbrodnią katyńską i postulowano zrewidowanie oficjalnego stanowiska Rosji ws. Katynia.

Konferencja odbyła się w dniach 16-18 listopada w obwodzie twerskim. W jej czasie pojawiły się wypowiedzi dotyczące tej części Zbrodni Katyńskiej, która była popełniona w Twerze i Miednoje.

– W naszej ocenie wersja historii propagowana podczas konferencji miała na celu zafałszowanie odpowiedzialności NKWD za Zbrodnię Katyńską w Miednoje oraz uwierzytelnienie stalinowskiej wersji mordu, która obarczała winą nazistowskie Niemcy – podkreśliła ambasada.

Nowaja Gazieta: po raz pierwszy oficjalny rosyjski organ neguje zbrodnię katyńską

Zaznaczyła, że jest zaskakujące, iż konferencja uzyskała legitymację deputowanych do Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji, którzy byli jej uczestnikami. Deputowani ci „zapowiedzieli anulowanie uchwały z 26 listopada 2010 roku, w której potwierdzono odpowiedzialność ZSRR za Zbrodnię Katyńską” – wskazano w komunikacie. Uczynił to deputowany Aleksiej Czepa, który – jak wskazuje w oświadczeniu ambasada – zapewnił, iż jest gotowy do wystąpienia z inicjatywą w sprawie anulowania uchwały.

W uchwale z 2010 roku „nie tylko potępiono Zbrodnię Katyńską, ale także wskazano, iż została ona dokonana na rozkaz Józefa Stalina i innych radzieckich przywódców” – przypomniała ambasada RP. Tymczasem uczestnicy konferencji pod egidą RWIO mówili o politycznym charakterze tego dokumentu – zauważyła polska placówka.

Rosyjska państwowa TV entuzjastycznie o usunięciu tablicy katyńskiej w Twerze

W komunikacie ambasady podkreślono, że konferencja RWIO odbyła się w miejscowości Swietlica w obwodzie twerskim, w bezpośrednim sąsiedztwie monastyru Niło-Stołobieńskiego, znanego w polskiej historiografii jako obóz dla jeńców polskich w Ostaszkowie, i na Uniwersytecie Medycznym w Twerze.

Polscy dyplomaci podkreślili, że na konferencji „podniesiona została kwestia dwóch tablic pamiątkowych, które wiszą na terenie monastyru Niło-Stołobieńskiego, i które upamiętniają obóz jeniecki oficerów polskich i obóz jeniecki funkcjonujący tu w okresie późniejszym”. Uczestnicy konferencji RWIO podawali w wątpliwość zasadność dalszego umiejscowienia tablic we wskazanym wyżej miejscu. „Uznano, że nie ma ku temu przesłanek prawnych i historycznych” – relacjonuje ambasada.

Rosyjska prasa o nominacjach współpracowników Bidena: są plusy dla Rosji

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości