Alaksandr Łukaszenka z Kolą celebrują Wielkanoc


Zdj. president.gov.by

Białoruski przywódca wraz najmłodszym synem odwiedzili emerytowanego prawosławnego metropolitę.

Spotkanie z byłym zwierzchnikiem Cerkwi Prawosławnej na Białorusi, a obecnie honorowym Egzarchą Patriarszym całej Białorusi Filaretem odbyło się w siedzibie mińskiej diecezji.

Aleksandr Łukaszenka oraz towarzyszący mu Kola zapalili wraz z hierarchą świecę przed ikoną w cerkwi i jak dodaje biuro rzecznika prezydenta „wymienili się prezentami i kontynuowali rozmowę przy herbacie”.

Czytajcie również:

II, cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze