Alaksandr Łukaszenka krytykuje swoich „pomocników ideologicznych”


Przywódca państwa zarzuca im, że zamiast pracować z młodzieżą, zajmują się pokazówkami.

– Można odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie nasi pomocnicy ideologiczni – organizacje młodzieżowe i społeczne – zafascynowały się flashmobami, PR-akcjami i innymi pokazowymi imprezami. Owszem, to też jest potrzebne, to nowoczesne. Ale chyba zapomniały one, że ich głównym zadaniem jest codzienna, żmudna praca z młodzieżą – pouczył prezydent zebranych na ogólnokrajowej Radzie Pedagogicznej.

Łukaszenka nie wymienił żadnej organizacji z nazwy, chociaż mówiąc o „pomocniku ideologicznym” z pewnością miał na myśli państwowy Białoruski Republikański Związek Młodzieży (BRSM).

Czytajcie również:

КА, belsat.eu

Zobacz też
Komentarze