Abp Kondrusiewicz: wszyscy potrzebujemy zmian

W czwartek wieczorem w mińskiej archikatedrze odbyła się uroczysta msza, podczas której modlono się o powrót zwierzchnika białoruskich katolików, któremu odmówiono wjazdu do kraju.

We mszy celebrowanej przez wikarego archidiecezji mińsko-mohylewskiej biskupa Juryja Kasabuckiego wzięli udział księża kanonicy mińskiej kapituły katedralnej.

Białoruski metropolita persona non grata na Białorusi?

Podczas mszy św. odczytano list abpa Tadeusza Kondrusiewicza do wiernych. Duchowny obecnie przebywa w Mońkach pod Białymstokiem, położonych tuż przy granicy z Białorusią:

– Wszyscy my, biskupi, księża, osoby wyświęcone i świeckie oraz całe społeczeństwo potrzebujemy zmian. Stojąca woda psuje się i nie nadaje się do użytku, a woda płynąca zostaje zdrowa. Jest łacińska sentencja Qui non progredit, regredit — Kto nie idzie do przodu, cofa się. Jesteśmy stworzeni do rozwoju, co oznacza doskonalenie się w swoim życiu duchownym i społecznym – napisał.

Mińscy kanonicy katedralni podczas mszy. Zdj. Catholic.by

Arcybiskup napisał także, że Białoruś, która znalazła się w trudnej i nieznanej dotąd sytuacji, potrzebuje odpowiedzialnego duchowego podejścia opartego na zasadach Ewangelii i nauki społecznej Kościoła.

Arcybiskup Kondrusiewicz – pasterz niezłomny

– Dopóki społeczeństwo nie będzie opierać się na podstawowych moralnych zasadach, z których główna to „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” nie będzie mogło rozwiązać swoich problemów i harmonijnie się rozwijać.

Metropolita wyraził nadzieję, że problemy, które spotkały Białoruś, uda się rozwiązać na drodze pokojowej.

– Mam też nadzieję, że szybko wrócę do ojczyzny, by znów być razem z wami i służyć Kościołowi na Białorusi bezpośrednio, a nie z zagranicy.

Abp Tadeusz Kondrusiewicz, choć ma białoruskie obywatelstwo, nie został wpuszczony na Białoruś 31 sierpnia 2020 r., bez podania przyczyn. Potem Alaksandr Łukaszenka oskarżył go „włażenie w politykę” i stwierdził, że biskup wracał z Warszawy, gdzie „otrzymywał instrukcje”. Na co duchowny ripostował, że instrukcje może otrzymywać bezpośrednio jedynie od papieża. Wcześniej duchowny potępił polityczne represję w kraju i wezwał do dialogu z protestującymi w duchu „okrągłego stołu”.

„Otrzymał zadania z Polski”. Łukaszenka o zakazie wjazdu dla metropolity Kondrusiewicza

jb/ belsat.eu wg catholic.by

Wiadomości