„A mury runą”: byli działacze Solidarności piszą list do Białorusinów

Byli polscy opozycjoniści i więźniowie polityczni uważają, że wsparcie niepodległej, wolnej i demokratycznej Białorusi jest moralnym obowiązkiem współczesnych demokratycznych przywódców – czytamy w liście otwartym, pod którym podpisali się m.in. prezydent Lech Wałęsa, Jan Lityński, Adam Michnik oraz Lucyna i Henryk Wujcowie.

Drodzy Przyjaciele, Drodzy Obywatele Republiki Białorusi,

75 lat temu społeczeństwom Europy Środkowej i Wschodniej narzucono nowy porządek świata, który był wynikiem tragicznych wojen prowadzonych pomiędzy wielkimi globalnymi mocarstwami. Przez dekady narody Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, krajów Półwyspu Bałkańskiego, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy zmuszone były walczyć o najważniejsze wartości: wolność jednostki, niepodległość, szacunek do człowieka oraz poszanowanie prawdy. Wartości, które stanowią tożsamość wszystkich demokratycznych państw świata.

9 sierpnia 2020 r. wspaniały naród Białorusi po raz kolejny stanie do walki o wartości, bez których żadne społeczeństwo nie może się nazywać wolnym.

Z ogromnym wzruszeniem i dumą obserwujemy Waszą siłę i determinację, by te wybory były świętem demokracji i zwycięstwem wolnych obywateli Białorusi.

40 lat temu polski ruch „Solidarności” doprowadził do upadku komunizmu w Polsce.

Dzięki odwadze obywateli, sile walki i wierze w zwycięstwo niemożliwe stało się możliwe. Nie byłoby jednak polskiego sukcesu bez solidarności państw demokratycznych i determinacji historycznych przywódców wolnego świata.

Pomni własnych doświadczeń oraz doświadczeń wielu pokoleń walczących o wolność mówimy jasno i wyraźnie, iż obywatele Białorusi nie są i nie mogą pozostać w tej walce sami.

Wsparcie niepodległej, wolnej i demokratycznej Białorusi jest moralnym obowiązkiem współczesnych demokratycznych przywódców.

Solidarność niech płynie od wszystkich wolnych obywateli świata, a mury runą.

Lech Wałęsa, przywódca „Solidarności”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent RP w latach 1990-95, więzień polityczny

Leszek Balcerowicz, działacz „Solidarności”, lider zmian gospodarczych w Polsce po upadku komunizmu

Konrad Bieliński, działacz Solidarności, więzień polityczny

Bogdan Borusewicz, działacz „Solidarności”, wicemarszałek Senatu, więzień polityczny

Zbigniew Bujak, działacz „Solidarności”, więzień polityczny

Władysław Frasyniuk, działacz „Solidarności”, więzień polityczny

Ewa Kulik-Bielińska, działaczka „Solidarności”, więźniarka polityczna

Barbara Labuda, działaczka „Solidarności”, więźniarka polityczna

Bogdan Lis, działacz „Solidarności”, więzień polityczny

Jan Lityński, działacz „Solidarności”, więzień polityczny

Adam Michnik, działacz „Solidarności”, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, więzień polityczny

Grażyna Staniszewska, działaczka „Solidarności”, więźniarka polityczna

Ludwika Wujec, działaczka „Solidarności”

Henryk Wujec, działacz „Solidarności”, więzień polityczny

jb/belsat.eu wg Gazeta Wyborcza

Wiadomości