99 lat temu wybuchło powstanie słuckie


Dzieciuki – Chłopcy-Bałachowcy

Jednym z wydarzeń mających największy wpływ na białoruską państwowość był Słucki Czyn Zbrojny. Było to występienie oddziałów białoruskich przeciwko Armii Czerwonej. W 99 rocznicę wydarzenia przypominamy utwór zespołu Dzieciuki – Chłopcy-Bałachowcy

Opublikowany przez Biełsat po polsku Środa, 27 listopada 2019

Gdyby się powiodło, od 1920 roku między Polską i Rosją Radziecką istniałaby niepodległa Białoruś.

Białorusini upamiętniają dziś rocznicę wybuchu słuckiego czynu zbrojnego – próby wywalczenia przez Białoruś niepodległości.

Po zakończeniu działań wojennych wojny polsko-bolszewickiej, tereny zamieszkane przez Białorusinów znalazły się po dwóch stronach linii przerwania ognia. Zgodnie z zawartym w Rydze porozumieniem z 12 października 1920 r., wojska polskie miały wycofać się za linię Słucka. Nie pogodził się z tym gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz, który na czele Ochotniczej Sprzymierzonej Armii 5 listopada przekroczył linię frontu, a 10 listopada ogłosił w zdobytym Mozyrzu powstanie niepodległej Białorusi.

Równocześnie w Słucku dowodzący 4. Armią gen. Leonard Skierski przekazał władze Białoruskiemu Komitetowi Narodowemu. 4 listopada w mieście zebrał się Białoruski Zjazd Słucczyzny, który uznał zwierzchność działającego na emigracji rządu – Rady Najwyższe Białoruskiej Republiki Ludowej. Utworzone zostają białoruskie siły zbrojne – I Słucka Brygada Strzelców w sile dwóch pułków.

Białoruscy rekonstruktorzy w mundurach strzelców słuckich. Źródło: blog Ihara Mielnikawa historiapobach.livejournal.com

Pod koniec listopada kontrofensywa bolszewicka zmusza gen. Bułaka-Bałachowicza do wycofania się na tereny kontrolowane przez Wojsko Polskie, gdzie jego oddziały zostają rozbrojone. 27 listopada walkę z bolszewikami podejmują zmobilizowani w Słucku Białorusini. Wybucha słucki czyn zbrojny.

Pułki słuckie przeciwstawiają się komunistom do grudnia, po czym przechodzą na stronę polską. Białoruskie władze i partie ochotnicze lokują się w 15-kilometrowym pasie ziemi niczyjej. Walki partyzanckie na Słucczyźnie trwają do wiosny 1921 roku, a ostatni białoruscy żołnierze ukrywają się w miejscowych lasach do lat 30-tych.

Rok 1920 oczami Białorusinów. Powstanie słuckie i utracona niepodległość

Dla współczesnych Białorusinów powstanie słuckie jest symbolem oporu przeciwko Rosji i komunizmowi. Próbę zbrojnego odzyskania przez Białoruś niepodległości upamiętnił grodzieński zespół Dzieciuki. W 2014 roku przy wsparciu Biełsatu muzycy nakręcili klip „Chłopcy bałachowcy”.

pj/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze