Stratfor: Chiny dla Białorusi „idealną alternatywą” wobec UE


Chiny stały się dla władz białoruskich „idealną alternatywą” wobec UE – stwierdził amerykański ośrodek badawczy Stratfor komentując udostępnienie Białorusi przez Pekin linii kredytowych na 16 mld dolarów dla sfinansowania wspólnych projektów.

„Chiny interesują się Białorusią w dłuższej perspektywie, a zainteresowanie to jest obiecujące z punktu widzenia współpracy gospodarczej(…)Gospodarka Chin jest duża, ma nadwyżkę gotówki, oferuje możliwości partnerstwa i inwestycji w niektórych spośród strategicznych sektorów białoruskiej gospodarki” – napisał Stratfor w komentarzu ze środową datą.

Analitycy oceniają zarazem, że Białoruś w odróżnieniu od republik Azji Środkowej nie jest terenem strategicznych interesów Chin, a ściślejsza współpraca chińsko-białoruska nie zagrozi dominacji Rosji w Białorusi.

„Chińskie inwestycje i pożyczki dla Białorusi są ważne w kontekście sankcji UE na Mińsk i dążenia władz białoruskich do znalezienia przeciwwagi dla wpływów Rosji. Wprawdzie Białoruś i Chiny mogą pogłębić współpracę, co przyniosłoby Chinom korzyści komercyjne, a Białorusi geopolityczne, ale nie zanosi się na to, by dalsza współpraca zagroziła rosyjskiej dominacji gospodarczej, politycznej i wojskowej” – podkreśla się w komentarzu.

Analitycy przypominają, że Rosja zaspokaja ponad 80 proc. rocznego białoruskiego zapotrzebowania na ropę i ponad 90 proc. na gaz. 50 proc. białoruskiego eksportu trafia do Rosji. Po nałożeniu unijnych sankcji na Białoruś w następstwie wyborczych nadużyć i rozprawy z opozycją z końcem 2010, rosyjska pomoc stała się dla Mińska ważniejsza.

„Efektem sankcji było to, że Mińsk stał się bardziej podatny na gospodarcze naciski Moskwy. W 2011 r. Rosja w zamian za plan ratunkowy w wys. 14 mld USD przejęła 100 proc. udziałów Beltransgazu – firmy odpowiedzialnej za tranzyt rosyjskiego gazu. Nieszczęśliwy z tego powodu białoruski rząd rozglądał się za sposobami zrównoważenia wpływów Rosji” – zaznaczył ośrodek w komentarzu ze środową datą.

Przewaga inwestycji chińskich nad europejskimi według Stratforu polega na tym, że Pekin nie wymaga od władz w Mińsku przestrzegania demokratycznych standardów i nie ingeruje w wewnętrzne sprawy tego kraju. „Dlatego Chiny są pożytecznym gospodarczym partnerem Białorusi zarówno w zastępstwie Europy i jako dostawca pomocy ekonomicznej w czasie kryzysu” – wyjaśnia komentarz.

Biełsat za PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze