Film Biełsatu na przeglądzie filmów „Echa Katynia”


Dokument „Katyń 70 lat później” zostanie pokazany na organizowanym przez IPN przeglądzie filmów zagranicznych dotyczący tematyki katyńskiej „Echa Katynia.” W panelu dyskusyjnym weźmie udział, występujący z w filmie, białoruski historyk Ihar Kuźniacou, zajmujący się zagadnieniem białoruskiej listy katyńskiej – domniemanym spisie polskich oficerów rozstrzelanych na terenie białoruskiej SSR

O filmie:

„Katyń 70 lat później” to dokument pokazujący stalinowską zbrodnię popełnioną na polskich oficerach przez pryzmat białoruskiej historii. Masowe egzekucje polskich obywateli odbywały się również na Białorusi. Historycy uważają, że nazwiska zamordowanych znajdują się również na tzw. liście białoruskiej. I o ile podobne spisy, znajdujące się w rosyjskich i ukraińskich archiwach, zostały już ujawnione, to białoruska lista pozostaje tajemnicą. Badacze zastanawiają się czy faktycznie znajduje się ona w białoruskich archiwach. Podejrzewają, że może zawierać o wiele więcej nazwisk ofiar niż dotychczas uważano.

Według białoruskiego historyka Ihora Kuzniecowa, prawie co trzeci rozstrzelany w lesie katyńskim oficer, pochodził z terenów dzisiejszej Białorusi. Dlatego w 35 minutowym filmie autorzy chcą spojrzeć na Katyń z białoruskiej perspektywy. Szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego sowieckie władze z setek spalonych przez hitlerowców wsi, wybrały dla upamiętniania wioskę Chatyń. Dlaczego w miejscach masowych egzekucji w Traścieńcu sowieckie władze zbudowały wysypisko śmieci? Dlaczego w Rosji i na Białorusi dokumenty dotyczące katyńskiej tragedii nadal opatrzone są gryfem tajne?
Premiera filmu na antenie Biełsatu 22 października 2010 r.o godz. 20.40
„Katyń 70 lat później”, reż. Halina Samoilaua, scenariusz Uadzimir Samoilau, Białoruś 2010, 35 min. W filmie występują białoruscy, polscy i rosyjscy historycy: Halina Andzenkawa, Ihor Kuzniecou,Aleksandr Hurjanau, Aliaksiej Pamiatnych, Krzysztof Jasiewicz i Wojciech Materski.

Pokaz: 11 kwietnia 2012, godz. 17 , Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25

Zobacz też
Komentarze