Kto trafił na czarną listę UE


Na listę osób objętych zakazem wjazdu do UE trafiło 20 sędziów i jeden urzędnik. Unijne władze zamrożą również należące do nich aktywa, jeżeli znajdują się one na terenie Wspólnoty. Lista stworzona przez Radę UE została dziś oficjalnie opublikowana, wraz z krótką informacją nt. stopnia odpowiedzialności za prześladowania opozycji.

Obecnie na liście znajdują się ponad 234 nazwiska – są to: milicjanci, sędziowie, i urzędnicy zamieszani w prześladowania opozycji i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Na liście znajduje się biznesmen Uładzimir Piefcieu. Sankcje dotknęły również trzy należące do niego firmy. Z powodu sprzeciwu Słowenii do spisu nie udało się podczas poniedziałkowego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych krajów UE dołączyć – związanego z Łukaszenką biznesmena, Jurija Czyża. Prasa przypomniała, że niedawno słoweńskie firmy podpisały z firmą „Triple” kontrakt na budowę luksusowego hotelu Kempinsky. Postawę Słowenii ostro skrytykował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.

Wczoraj na sankcje zareagował białoruski MSZ, który wezwał na spotkanie ambasadorów polski Leszka Szerepkę oraz UE Maire Morę i zasugerował im opuszczenie kraju. W odpowiedzi kraje UE zdecydowały się wycofać z Białorusi wszystkich ambasadorów.

Rzecznik prasowy białoruskiego MSZ Andrej Sawinych określił reakcję UE mianem nerwowej. „Świadczy tylko o jednym – że Bruksela wybrała drogę eskalacji napięcia. To ślepa uliczka” – oznajmił Sawinych, który nazwał działania UE „taktyką zastraszania”. Tymczasem Białoruś opuszczają pierwsi ambasadorzy UE. Do kraju oprócz polskiego ambasadora zostali już wezwani przedstawiciel m.in. Niemiec i Francji

Przedstawiciele reżimu objęci sankcjami:

Aleksander Barsukau – naczelnik Miejskiego Oddziału Spraw Wewnętrznych Mińskiego Komitetu Wykonawczego(administracja Mińska). Odpowiedzialny za rozbicie akcji opozycji 21 października 2011 r. W ciągu kilku ostatnich lat kierował akcjami rozbijania protestów.

Uładzimir Pucyła – przewodniczący sądu Mińska. Odrzucił apelacje więźniów politycznych Pawła Siawieryńca, Witala Rymaszeuskiego, Aleksandra Atroszenkawa.

Maryna Wauczkowa – sędzia sądu dzielnicy partyzanckaja. Za udział w milczących akcjach protestu skazała na areszt i grzywny 9 osób. Już przedtem skazywała uczestników pokojowych akcji protestu.

Aksana Reliawa – sędzia sądu dzielnicy sowieckaja. W latach 2010-11 ukarała grzywnami i aresztami co najmniej 9 uczestników pokojowych akacji protestu.

Żanna Chwajnickaja – sędzia sądu dzielnicy zawodskiej w Mińsku. Ukarała grzywnami i aresztami co najmniej 11 uczestników pokojowych akacji protestu.

Anżelika Mazouka – sędzia sądu dzielnicy sowieckiej w Mińsku. Ukarała grzywnami i aresztami co najmniej 8 uczestników pokojowych akacji protestu.

Aleksander Koczyk – sędzia sądu dzielnicy partyzanckiej w Mińsku. Ukarał grzywnami i aresztami co najmniej 8 uczestników pokojowych akacji protestu, w tym uczestników protestu 19 grudnia 2010 r.

Natalia Karowina, sędzia sądu dzielnicy frunzeńskiej w Mińsku. Ukarała grzywnami i aresztami co najmniej 9 uczestników pokojowych akacji protestu, w tym uczestników protestu 19 grudnia 2010 r.

Jurij Chrabatouski – sędzia sądu dzielnicy pierwomajskiej w Mińsku. Skazał na kary aresztu uczestników akcji 19 grudnia 2010 r. Już wcześniej skazywał na areszty i grzywny uczestników pokojowych akcji protestu.

Siarhej Ljusztyk – sędzia sądu dzielnicy pierwomajskiej w Mińsku. Ukarał aresztami uczestników akcji 19 rudnia 2010 r. i również uczestników milczących akcji protestu.

Aleksander Jakunczyszin – sędzia sądu dzielnicy centralnej w Mińsku. W latach 2010-11 ukarał aresztami i grzywnami 8 uczestników pokojowych akcji protestu.

Maryna Zapasnik – sędzia sądu dzielnicy lenińskaja w Mińsku. Ukarała aresztami 7 uczestników akcji 19 grudnia 2010 r.

Żanna Dybina – sędzia sądu dzielnicy zawodskiej w Mińsku. Ukarała grzywnami lub aresztami co najmniej 7 uczestników akcji 19 grudnia 2010 r.

Zinajda Krasouskaja – sędzia sądu dzielnicy lenińskiej w Mińsku. Ukarała grzywnami lub aresztami co najmniej 7 uczestników akcji 19 grudnia 2010 r. Wcześniej karała w ten sposób innych uczestników pokojowych akcji protestu.

Siarhej Hermanowicz – sędzia sądu dzielnicy kastrycznickiej w Mińsku. Ukarał grzywnami lub aresztami co najmniej 6 uczestników akcji 19 grudnia 2010 r. Wcześniej karał w ten sposób innych uczestników pokojowych akcji protestu.

Walencina Swistunowa – sędzia sądu dzielnicy centralnej w Mińsku. Skazała na kary grzywny i aresztu co najmniej 5 uczestników akcji milczącego protestu i mityngu 19 grudnia 2010 r. Wcześniej karała w ten sposób innych uczestników pokojowych akcji protestu.

Ina Szejko – sędzia sądu dzielnicy centralnej w Mińsku. Skazała na kary grzywny i aresztu co najmniej 6 uczestników milczących akcji protestu. Wcześniej karała w ten sposób innych uczestników pokojowych akcji protestu.

Ludmiła Lapo – sędzia sądu dzielnicy frunzeńskiej w Mińsku. W latach 2010-11 ukarała aresztami i grzywnami 8 uczestników pokojowych akcji protestu. Wcześniej karała w ten sposób innych uczestników pokojowych akcji protestu.

Anatol Barysionak – sędzia sądu dzielnicy partyzanckiej w Mińsku. W latach 2010-11 ukarał aresztami i grzywnami 8 uczestników pokojowych akcji protestu. Wcześniej karał w ten sposób innych uczestników pokojowych akcji protestu.

Dzmitryj Juferyzyn – sędzia sądu dzielnicy lenińskiej w Mińsku. Za udział w akcji 19 grudnia 2010 r. skazał na grzywny i kary aresztu co najmniej 5 protestujących. Wcześniej karał w ten sposób innych uczestników pokojowych akcji protestu.

Walencina Ziankieiwcz – sędzia sądu dzielnicy lenińskiej w Mińsku. Zaudział w akcji 19 grudnia 2010 r. skazała na grzywny i kary aresztu co najmniej 5 protestujących. Wcześniej karała w ten sposób innych uczestników pokojowych akcji protestu.

Biełsat
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze