Masz Kartę Polaka – musisz zrzec się stanowiska


Deputowani białoruskiego parlamentu uchwalili poprawki do ustawy „O służbie państwowej na Białorusi” Według nowych uregulowań urzędnicy są zobowiązani do zrzeczenia się Karty Polaka, w innym przypadku tracą stanowisko.

Poprawki do ustawy o służbie państwowej przewidują zakaz przyjmowania ulg i przywilejów od obcych państw w związku z poglądami politycznymi, religijnymi i przynależnością narodową oraz zakaz przyjmowania dokumentów, dających takie ulgi.

Zgodnie z poprawkami obywatel Białorusi, podejmując służbę państwową, będzie musiał złożyć w wydziale personalnym dokumenty przyznające mu ulgi od obcych państw.

W razie ostatecznego przyjęcia poprawek urzędnicy, którzy już mają takie dokumenty, będą musieli je przekazać w ciągu miesiąca od wejścia nowych przepisów w życie.

BiełTA informuje, że powodem przyjęcia nowych przepisów jest rozpowszechnienie na Białorusi Karty Polaka. Jej wydanie – pisze BiełTA – dla obywateli Białorusi „jest związane z koniecznością określonego zachowania wobec Polski„.

Wiceszefowa białoruskiego Ministerstwa Sprawiedliwości Ała Bodak, przedstawiając projekt w parlamencie, powiedziała, że jego celem jest wypełnienie rekomendacji Sądu Konstytucyjnego. Jak dodała, istnieją plany, aby poprawki dotyczyły prócz urzędników również: wojskowych, milicjantów, pracowników Departamentu Dochodzeń Finansowych i „przedstawicieli niektórych innych struktur„.

W kwietniu białoruski Sąd Konstytucyjny uznał, że poszczególne postanowienia polskiej ustawy o Karcie Polaka nie odpowiadają niektórym normom prawa międzynarodowego oraz porozumieniom dwustronnym z Białorusią. Zakwestionował w szczególności wydawanie zaświadczeń przez organizacje polonijne, wydawanie karty przez konsula oraz niektóre przywileje posiadacza karty.

PAP/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze