Zapraszamy na konferencję na temat edukacji ramach partnerstwa wschodniego


Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP organizuje w dniach 19 i 20 września br. międzynarodowe seminarium na temat Partnerstwa Wschodniego pt. ”Rozwój współpracy w zakresie edukacji i szkolnictwa wyższego w ramach programu unijnego Partnerstwo Wschodnie”. Seminarium jest ma charakter otwarty i jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych.

Celem seminarium jest nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie prac nad projektami, które przyczyniłyby się do zdobycia funduszy na stypendia lub szkolenia dla studentów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i innych krajów.

Więcej informacji na stronie uczelni(link)

Organizatorzy:

Olga Pankiv o.pankiv@wsptwp.eu

Zbigniew Dąbrowski z.dabrowski@wsptwp.eu

tel. Rektorat WSP TWP w Warszawie (22) 823 66 23

Program seminarium:

ROLA EDUKACJI W BUDOWANIU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I INSTYTUCJI DEMOKRATYCZNYCH W RAMACH PARTNERSTWA WSCHODNIEGO

Data: 19 – 20 września 2011r.

Adres: Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, ul. Urbanistów 3, Warszawa.

PROGRAM SEMINARIUM

I DZIEŃ „Partnerstwo Sektorowe”

9:30-10:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:00-10:30 Otwarcie seminarium

Prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor WSP TWP w Warszawie

Wolfgang Templin, Dyrektor Fundacji im. H Bölla

SESJA I – Wyzwania w ramach pogłębiania współpracy państw Partnerstwa Wschodniego: kierunki rozwoju i perspektywy

10:30-11:30 Obraz aktualnej sytuacji: perspektywa Komisji Europejskiej, Ukrainy i Armenii

Prelegenci:

Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Markijan Malskyj, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy

Ashot Galoyan, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Armenii

Moderator sesji: redaktor Krzysztof Ziemiec

Pytania i dyskusja

11:30 – 12:30 Obraz aktualnej sytuacji: perspektywa Polski, Azerbejdżanu i Mołdowy

Prelegenci:

Andrzej Cieszkowski, MSZ, Pełnomocnik Rządu ds. PW

Aziz Hasanov, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu

Iurie Bodrug, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Mołdowy

Moderator sesji: redaktor Krzysztof Ziemiec

Pytania i dyskusja

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

SESJA II – Rola Polski w programie Partnerstwa Wschodniego w kontekście Polskiej Prezydencji

13:00 – 14:00

Prelegenci:

Rafał Trzaskowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ireneusz Bil, Dyrektor Fundacji Amicus Europae

Konrad Niklewicz – Wice-dyrektor Biura Prasowego Rządu i Rzecznik Prasowy Polskiej Prezydencji

Krzysztof Kopytko, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej MSZ

Moderator: Karolina Geletta, WSP TWP w Warszawie

Pytania i dyskusja

14.00 – 14.45 Lunch

SESJA III – Perspektywy i kierunki rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego w ramach partnerstwa Wschodniego

14.45-16.00

Prelegenci:

Joanna Gospodarczyk, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy

Dr Ihor Kryvosheya, Dyrektor Polsko-Ukraińskiego Centrum Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Humaniu

Prof. zw. dr hab. Stanisław Otok, WSP TWP w Warszawie

Mariusz Łopaciński, Pełnomocnik Rektora ds. KnO (e-learning) WSP TWP

Sebastian Rysz, Przedstawicielstwo KE w Polsce “Programy edukacyjne dla Wschodu”

Moderator: Marta Skóra WSP TWP w Warszawie

Pytania i dyskusja

16:15 Zakończenie pierwszego dnia seminarium

II dzień „Partnerstwo organizacji pozarządowych”

9:30 – 10:00 Powitalna kawa

10:00 – 10:15 Otwarcie drugiego dnia seminarium

dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP TWP w Warszawie

10:15 – 10:30 Wystąpienie: Wolfgang Templin, Dyrektor Fundacji im. Heinricha Bölla (temat do potwierdzenia).

SESJA I Rozwój Instytucji Demokratycznych w PW

10:30 – 11:30

Prelegenci:

Zbigniew Zaręba, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Pavel Usov, Prezes Belarusian Center for European Studies

Bartosz Rydliński, analityk, doktorant UKSW

Moderator Zbigniew Dąbrowski, WSP TWP w Warszawie

Pytania i dyskusja

SESJA II Forum Obywatelskie Partnerstwa Wschodniego – programy działania na rzecz trzeciego sektora

11:30 – 12:30

Prelegenci:

Wojciech Borodzicz, członek zarządu Centrum Stosunków Międzynarodowych (tbc)

Elżbieta Kac, Instytut Spraw Publicznych (tbc)

Przedstawiciel białoruskich organizacji pozarządowych

Moderator: Zbigniew Dąbrowski, WSP TWP w Warszawie.

Pytania i dyskusja

SESJA III Wschodni wymiar mobilności i wolontariatu

12:30 – 13:30

Prelegenci:

Rafał Rowiński, przedstawicielstwo KE w Polsce (wymiana naukowa PW)

Andrzej Kostek, Fundacja Schumana (program wolantariatu)

Maxim Rust, Fundacja im. Heinricha Bölla

Moderator: Karolina Geletta, WSP TWP w Warszawa

Pytania i dyskusja

Wystąpienie dr hab. Mirosława Grewińskiego i dyrektora Wolfganga Templin.

13:45 – 14.30 Lunch

Zakończenie seminarium

Zobacz też
Komentarze