Reklamy Biełsatu przy granicy z Białorusią


Biełsat rozpoczął kampanię billboardową skierowaną do Białorusinów przekraczających granicę z Polską. Po polskiej stronie, na drogach prowadzących do przejść w Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach i Terespolu 16 lipca br. stanęły frontlighty o wymiarach 12,3 m x 3,8 m z hasłem przewodnim kampanii „Pora zmienić kanał”. W ten sposób Białorusini namawiani są do oglądania Biełsatu zamiast programów białoruskiej telewizji państwowej. Plakaty reklamują również internetowy portal informacyjny Biełsatu www.belsat.eu.

Optymalna lokalizacja nośników powoduje, że są bardzo dobrze widoczne zarówno dla podróżujących w kierunku Białorusi, jak i tych wjeżdżających do Polski. Wyselekcjonowane do udziału w kampanii 3 przejścia graniczne w ubiegłym roku przekroczyło według danych Straży Granicznej prawie 5 mln cudzoziemców, z których przeważającą część stanowili Białorusini, w dużej mierze mieszkańcy regionów przygranicznych Białorusi.

Wszelka działalność reklamowa Biełsatu na Białorusi jest metodycznie utrudniana lub wręcz uniemożliwiana przez władze, a reklama outdoorowa naszej marki w ogóle nie wchodzi w grę. Dlatego te billboardy są dla nas bardzo ważne. Codziennie do końca roku oglądać je będą tysiące Białorusinów – podkreśla szefowa stacji, Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Za kreację kampanii odpowiada Mateusz Adamski z zespołem. Projekt graficzny przygotował Paweł Pogoda. Kampania jest realizowana przez dom mediowy Maxus-Warszawa na zlecenie Biura Marketingu TVP S.A.

Zobacz też
Komentarze