Litwa protestuje przeciwko zatrzymaniu Bialackiego


Litewski MSZ wyraził “zdecydowany protest przeciwko zatrzymaniu na Białorusi szefa organizacji pozarządowej „Wiasna”, Alesia Bialackiego oraz działaniom wymierzonym w organizację praw człowieka, której on przewodzi”.

Litwa, wraz z partnerami w UE, będzie podejmować dalsze kroki w celu uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi” – napisano w oświadczeniu Litewskiego MSZ.

Aleś Bialacki został aresztowany w Mińsku, w czwartek koło godziny 17.00. Po rewizji jego mieszkania, domku letniskowego oraz siedziby „Wiasny”, Bialacki został przesłuchany w obecności adwokata w Departamencie Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej.

Bialacki został zatrzymany na trzy doby w charakterze podejrzanego o uchylanie się od płacenia podatków na dużą skalę, za co według białoruskiego kodeksu karnego grozi mu nawet do 7 lat więzienia i konfiskata majątku.

„Wiasna” pomagała setkom więźniów politycznych i osób represjonowanych z opłacaniem prawników czy finansowaniem kar zasądzonych za udział w opozycyjnych demonstracjach. Jak donosi „Nasza Niwa”, białoruskie ustawodawstwo nie przewiduje możliwości otrzymywania funduszy na tego rodzaju działalność, dlatego do zbierania środków na wsparcie prawne, Bialacki używał konta na Litwie.

Wczoraj założyciel podziemnego Wolnego Teatru, Mikoła Chalezin, oskarżył na swoim blogu litewskie władze o przekazanie białoruskiemu reżimowi informacji o koncie bankowym „Wiasny”.

Sekretarz prasowy litewskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Midaugas Laszas, poinformował Radio Racja, że MSZ nie przekazywała Białorusi informacji dotyczących konta Bialackiego.

Biełsat

belsat.eu

Zobacz też
Komentarze