O północy Rosja odetnie prąd Białorusi?


Rosja zapowiedziała, że o godz. 0.00 czasu moskiewskiego (we wtorek o godz. 22.00 czasu polskiego) wstrzyma dostawy prądu dla Białorusi z powodu nieuregulowania przez stronę białoruską jej zadłużenia wobec rosyjskiego koncernu energetycznego InterRAO.

Do wtorku, do godz. 8.30 (6.30 czasu polskiego) Białoruś miała oddać Rosji drugą część swojego długu, jednak tego nie uczyniła. W związku z tym strona rosyjska oświadczyła, że wstrzymuje dostawy prądu.

Dług Białorusi za energię elektryczną zaczął narastać od marca tego roku, kiedy to kraj ten pogrążył się w ostrym kryzysie finansowo-walutowym, który doprowadził do blisko 60-procentowej dewaluacji białoruskiego rubla, 25-procentowego wzrostu cen i niedoboru walut wymienialnych w systemie bankowym. Od marca do maja zadłużenie strony białoruskiej wobec InterRAO osiągnęło 1,5 mld rubli (52,9 mln dol.). 9 czerwca rosyjski koncern zmniejszył o połowę – z 400-500 do 200 MW – dostawy energii na Białoruś. Moskwa i Mińsk porozumiały się wówczas, że strona białoruska ureguluje zadłużenie w trzech transzach, po czym Rosja wznowiła dostawy. 16 czerwca Białoruś zapłaciła 600 mln rubli (21,1 mln dol.). Kolejną transzę miała zapłacić 20 czerwca, ale tego nie zrobiła. Początkowo strona rosyjska chciała wstrzymać dostawy 22 czerwca, ale później przeniosła ten termin na 27 czerwca.

Udział prądu z Rosji w dobowym bilansie energetycznym Białorusi wynosi 12 proc. Mińsk utrzymuje, że jest w stanie we własnym zakresie wytwarzać wystarczającą ilość prądu, aby w 100 proc. zaspokoić potrzeby kraju, jednak rosyjska energia jest tańsza od białoruskiej. W 2011 roku Białoruś zamierza sprowadzić z Rosji 3 mld kWh prądu. Ogólne zużycie energii elektrycznej w tym kraju w 2010 roku wyniosło 37,46 mld kWh.

W ubiegłym tygodniu władze w Mińsku otrzymały 800 mln dol. jako pierwszą transzę kredytu w wysokości 3 mld dol. przyznanego Białorusi przez Euroazjatycką Wspólnotę Gospodarczą kontrolowaną przez Rosję. (PAP)

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze