Tajny proces Poczobuta(aktl.)


W sądzie rejonu leninowskiego w Grodnie rozpoczął się zamknięty proces nad dziennikarzem Gazety Wyborczej Andrzejem Poczobutem. Dziennikarzowi postawiono zarzuty na podstawie artykułów kodeksu karnego „obraza prezydenta” i „oszczerstwa pod adresem prezydenta”, za co grozi kara od dwóch do czterech lat więzienia. Na czele składu orzekającego stoi grodzieński sędzia Wital Łatko.

Podstawą oskarżenia stały się publikacje w Gazecie Wyborczej, na portalu „Biełaruski Partyzan” oraz na blogu. Przed aresztowaniem w wywiadzie dla TV Biełsat, dziennikarz powiedział, że cała sprawa jest zemstą ze strony grodzieńskiego KGB, którego działalność szeroko opisywał. Drugim powodem miało być według niego pogorszenie stosunków polsko-białoruskich. Polska, według białoruskiej propagandy państwowej, miała być głównym inicjatorem próby zamachu stanu na Białorusi.

Proces Andrzeja Poczobuta jest pierwszym zamkniętym procesem po 19 grudnia ub.r. Dotychczas posiedzenia sądu w procesach opozycjonistów, oskarżonych o udział w masowych niepokojach społecznych po wyborach prezydenckich, były otwarte dla publiczności i uczestniczyli w nich również obserwatorzy OBWE.

Wokół budynku sądu zgromadziło się ok. 50 osób by wyrazić wsparcie dla sądzonego. Sympatycy Poczobuta stoją na chodniku nie wykrzykując żadnych haseł. Adwokat oskarżonego zaskarżył decyzje sądu o utajnieniu procesu. Jak powiedział agencji Biełapan dziennikarz Andrzej Pisalnik, jeżeli skarga zostanie odrzucona, to będzie bardzo trudno uzyskać informacje o procesie. „Adwokat zostanie bowiem zobowiązany do nierozpowszechniania materiałów sprawy” – powiedział.

Przed rozpoczęciem procesu zatrzymani został Igor Bancer jeden z liderów nieuznawanego rzez władze Związku Polaków na Białorusi. Jego żona Andżelika Orechwo przewodnicząca ZPB znajduje się pod milicyjnym nadzorem.

Jak powiedziała Biełsatowi żona dziennikarza Oksana Poczobut, milicjanci nie dopuścili jej do sędziego, gdy chciała poprosić go o możliwość uczestniczenia w procesie. Podczas popołudniowej rozprawy sąd zdecydował, że proces zostanie odroczony do 17 czerwca br.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze