Białoruś prosi o kredyt MFW


Białoruś zwróciła się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego z prośbą o udzielenie kredytu stabilizującego gospodarkę, informuje agencja Biełapan. Oficjalny dokument został przesłany do białoruskiego przedstawicielstwa MFW 31 maja br.

W Mińsku w dn. 1- 14 czerwca MFW przeprowadzi konsultacje na temat opracowanego przez Białoruski rząd i Bank Narodowy programu stabilizacyjnego. Misja określi również możliwość wsparcia białoruskiej gospodarki za pomocą kredytów z MFW. Konsultacje będą przeprowadzone w ramach monitoringu prowadzanego w krajach, które w przeszłości otrzymywały kredyty od tej organizacji. Białoruś w latach 2009-2010 otrzymała kredyt od MFW w ramach programu stand-by, w wysokości ok. 3,46 mld dol.

Przedstawiciele Funduszu wypowiadali się niejednokrotnie na temat potrzeby przeprowadzenia na Białorusi reform gospodarczych. „Potrzebny jest plan działań w sferze polityki gospodarczej a także program ambitnych reform, któremu można by zaufać.” – powiedział 6 kwietnia br. szef misji Funduszu na Białorusi Chris Jarvis.

Były szef Banku Narodowego Białorusi Stanisław Bahdankiewicz, powiedział w rozmowie z Biełsatem, że Białoruś ma szanse na otrzymanie kredytu, jednak w zamian będzie musiała przejść radykalne reformy i zliberalizować gospodarkę.

12 maja br. podczas wizyty w okręgu Mohylewskim, prezydent Łukaszenka powiedział, że Białoruś jest zmuszana przez siły zewnętrzne i „piątą kolumnę” (opozycję – red.) do przeprowadzenia reform. „Oni nam proponują reformy mające na celu zniszczenie (kraju – red.)” – powiedział. Jednak już 17 maja br. białoruski premier Michaił Miasnikowicz poinformował, że nie wyklucza, że Białoruś zwróci się po kredyt do MFW. Miasnikowicz miał również spotkać się z kojarzonym z opozycją białoruskim ekonomistą b. szefem Banku Narodowego Stanisławem Bahdankieiwczem, który stwierdził, że białoruski premier zaproponował mu współpracę. Bahdankiewicz miał przedstawić swoje opinie, co do konieczności przeprowadzenia reform w kraju, jednak odmówił bezpośredniej współpracy z władzami.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze