Działacze ZPB – więźniami politycznymi. Wspólna decyzja białoruskich obrońców praw człowieka

Oświadczenie w tej sprawie wydało osiem organizacji – w tym Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” i Białoruski Komitet Helsiński.

Autorzy oświadczenia szczegółowo przypominają w nim okoliczności zatrzymania i aresztowania działaczy Związku Polaków na Białorusi – Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Anny Paniszewej, Ireny Biernackiej oraz Marii Tiszkowskiej.

– Należy zauważyć, te działania władz odbywają się na tle antypolskiej propagandy w państwowej TV, w której Polskę ukazuje się jako państwo-agresora, które rzekomo ma roszczenia terytorialne wobec Republiki Białoruś – czytamy w dokumencie.

Białoruska TV państwowa uderza podsłuchami w Związek Polaków na Białorusi

Dlatego, jak podkreślają białoruscy obrońcy praw człowieka, ta „agresywna antypolska propaganda, utrzymana w najgorszych stalinowskich tradycjach” wzbudza ich poważny niepokój – m.in. z powodu możliwych negatywnych skutków dla obywateli Białorusi narodowości polskiej.

„Oceniając całokształt tych informacji” formułują zaś wniosek, że postępowania karne wobec działaczy ZPB są umotywowane politycznie i mają na celu stworzenie obrazu wroga w postaci państwa polskiego jako takiego oraz w postaci przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej. Dlatego obrońcy praw człowieka uznają ich za więźniów politycznych i wysuwają żądania pod adresem władz w Mińsku.

Polska mniejszość na Białorusi zakładnikiem w politycznej grze Łukaszenki

Pierwsze dotyczy bezzwłocznego uwolnienia Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Anny, Paniszewej, Ireny Biernackiej oraz Marii Tiszkowskiej. Drugie – zaprzestania represji i prześladowań wobec przedstawicieli polskiej mniejszości na Białorusi. Trzecie – zaprzestania używania artykułu 130 KK („rozżeganie wrogości na tle narodowościowym” – belsat.eu) do karania za wyrażanie opinii na temat faktów historycznych, co stoi w sprzeczności z obowiązkami Białorusi wynikającymi z Międzynarodowego Paktu o Prawach Obywatelskich i Politycznych.

Oświadczenie przyjęły wspólnie: Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, Białoruski Komitet Helsiński, Centrum Transformacji Prawnej „Lawtrend”, Białoruskie PEN-Centrum, Białoruski Dom Praw Człowieka im. Barysa Zwazkowa, Inicjatywa Prawna, Białoruskie Centrum Dokumentacyjne oraz Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

cez/belsat.eu

Wiadomości