Rosja może uprościć zasady „rusyfikacji” obywateli Białorusi i Ukrainy

Rosyjski senator Siergiej Cekow, były ukraiński polityk z Krymu, wniósł do Dumy Państwowej projekt ustawy o automatycznym uznawaniu Białorusinów i Ukraińców za osoby rosyjskojęzyczne.

Do rosyjskiej Dumy wpłynął projekt uchwały, mający na celu uproszczenie procedury uzyskiwania pozwoleń na pobyt w Federacji Rosyjskiej dla obywateli Białorusi i Ukrainy. Oczekuje się, że przyjęcie projektu ustawy usprawni i uprości procedurę uznawania rodzimych użytkowników języka rosyjskiego za osoby rosyjskojęzyczne oraz ułatwi uzyskanie pozwolenia na pobyt.

W dokumencie proponuje się uznanie obywateli Białorusi i Ukrainy, którzy biegle posługują się językiem rosyjskim, za osoby rosyjskojęzyczne bez konieczności spełniania warunków stałego pobytu ich lub ich krewnych na terytorium Federacji Rosyjskiej.

W 2020 roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę uznającą Białorusinów i Ukraińców za osoby rosyjskojęzyczne bez specjalnego wywiadu. Zgodnie z tym dekretem Białorusini i Ukraińcy mogą zostać uznani za rdzennych użytkowników języka rosyjskiego na podstawie wniosku złożonego bez uprzedniej rozmowy, co ma ułatwić uzyskanie prawa pobytu w Federacji Rosyjskiej, a następnie obywatelstwa rosyjskiego.

Od dzisiaj Białorusini i Ukraińcy łatwiej otrzymają rosyjskie obywatelstwo

lp/ belsat.eu wg Interfax

Wiadomości