Cichanouskaja wzywa Zachód do zmiany strategii wobec Białorusi


Liderka białoruskiej opozycji na uchodźstwie Swiatłana Cichanouskaja wystąpiła na forum GLOBSEC w stolicy Słowacji. Wezwała społeczność międzynarodową nie tylko do zdecydowanego opowiedzenia się za wartościami demokratycznymi, ale także do zmiany wektora postrzegania Białorusi, która znajduje się obecnie na krawędzi całkowitego podporządkowania się Rosji.

Swiatłana Cichanouskaja wystąpiła na forum GLOBSEC w Bratysławie, stolicy Słowacji.
Zdj. biuro Swiatłany Cichanouskiej

W swoim przemówieniu liderka demokratycznej białoruskiej opozycji podkreśliła, że Ukraina walczy nie tylko o swoje terytorium i suwerenność, ale także o wartości wspólne dla wszystkich demokratycznych krajów. Powiedziała, że społeczność międzynarodowa powinna zmienić swoją strategię wobec Białorusi, aby uniezależnić ją od Kremla i pomóc siłom demokratycznym przywrócić kraj do demokracji.

Mówiła m.in. o potrzebie przygotowania się na „nowe okno możliwości”, gdy się otworzy, ponieważ sukcesy Ukrainy osłabią reżimy Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki i dadzą Białorusinom szansę na zmiany. Swiatłana Cichanouskaja zaapelowała, by nie zostawiać sprawy Białorusi „na później”.

Wiadomości
Cichanouskaja: MTK powinien wydać nakaz aresztowania Łukaszenki
2023.05.26 16:21

Zwróciła również uwagę na znaczenie wspierania niezależnych mediów – zasugerowała utworzenie białoruskich serwisów BBC, Deutsche Welle i innych mediów o międzynarodowej renomie. Według niej niezależne media pomagają Białorusinom wewnątrz kraju poznać prawdę, pomimo prób izolacji społeczeństwa przez opresyjny reżim Łukaszenki. Mówiła również o potrzebie współpracy z dużymi firmami technologicznymi i zwróciła uwagę na pozytywne doświadczenia współpracy z Google.

Maksymalnie twarda reakcja na szantaż nuklearny

Swiatłana Cichanouskaja spotkała się również z ministrem spraw zagranicznych Macedonii Północnej, która obecnie przewodniczy OBWE. Rozmawiała z Bujarem Osmanim o kryzysie, w jakim znalazła się OBWE po tym, jak reżimy Łukaszenki i Putina zablokowały przewodnictwo Estonii w organizacji. Omówili także raport Mechanizmu Moskiewskiego i kroki w celu jego wdrożenia, wspólne działania krajów OBWE w przypadku różnych scenariuszy kryzysowych na Białorusi. Cichanouskaja zasugerowała rozważenie innych mechanizmów OBWE, które pomogłyby w rozwiązaniu sytuacji wokół Białorusi.

Swiatłana Cichanouskaja spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Macedonii Północnej Bujarem Osmanim, który obecnie przewodniczy OBWE.
Zdj. biuro Swiatłany Cichanouskiej

Białoruska opozycjonistka wezwała do zintensyfikowania działań OBWE na Białorusi, w tym ODIHR (Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka), w celu uwolnienia więźniów politycznych i monitorowania procesów motywowanych politycznie.

Wiadomości
Rosyjska broń jądrowa uczyni z Białorusi legalny cel – Politico
2023.05.21 12:41

Politycy szczegółowo omówili rozmieszczenie rosyjskiej broni jądrowej i obecność rosyjskich wojsk na terytorium Białorusi. Cichanouskaja stwierdziła, że wszystkie rosyjskie wojska powinny zostać wycofane z Białorusi, a społeczność międzynarodowa powinna przygotować jak najostrzejszą odpowiedź na próby rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej.

Wiadomości
Łukaszenka poinformował, że na Białoruś już jadą głowice jądrowe
2023.05.25 18:20

Jakub Chrust, lp/ belsat.eu

Aktualności