Sejm domaga się jak najszybszego uwolnienia Polaków. W Senacie konferencja Białoruś 2021

Tekst uchwały dotyczącej Białorusi został przygotowany przez Prezydium Sejmu. Zgodnie z propozycją został przyjęty przez aklamację.

Sejm domaga się jak najszybszego uwolnienia Polaków zatrzymanych na Białorusi i zaprzestania wobec nich wszelkich represji – głosi przyjęta uchwała. Posłowie wezwali także społeczność międzynarodową do solidarnej i stanowczej reakcji na bezprawne działania władz białoruskich.

– Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprzeciwia się urągającym wszelkim standardom demokratycznym ingerencjom w funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej, a zwłaszcza Związku Polaków na Białorusi oraz Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego – głosi uchwała.

Podkreślono, że działania władz białoruskich są „w rażący sposób sprzeczne” z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych oraz z dwustronnymi zobowiązaniami polsko-białoruskimi w zakresie ochrony mniejszości polskiej.

Białoruś: zatrzymane działaczki ZPB widziały się z adwokatami

Sejm wyraził też solidarność z zatrzymanymi i represjonowanymi: Andżeliką Borys, Andrzejem Poczobutem, Ireną Biernacką, Marią Tiszkowską, Anną Paniszewą i innymi osobami poddanymi szykanom – nauczycielami, dziennikarzami, działaczami społecznymi.

– Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się jak najszybszego ich uwolnienia i zaprzestania wobec nich wszelkich represji oraz wzywa społeczność międzynarodową do solidarnej i stanowczej reakcji na bezprawne działania białoruskich władz – napisano w uchwale.

Były punk, szachista, grodzieński patriota. Andrzej Poczobut z białoruskiej perspektywy

Z kolei w Senacie zorganizowana została międzynarodowa konferencja „Białoruś 2021”. Marszałek tej izby Tomasz Grodzki podkreślał, że biorą w niej udział przedstawiciele całego świata – od USA przez państwa UE po Białoruś.

– Tak, jak kiedyś nas dojrzałe demokracje Zachodu wspierały w dążeniu do wolności i wyzwolenia się z oków komunizmu, tak teraz jest naszym moralnym i politycznym obowiązkiem, by wspierać wysiłki wolnych Białorusinów (…) w prostym dążeniu budowy społeczeństwa demokratycznego, praworządnego, wolnego, żyjącego w zgodzie ze swoimi sąsiadami – oświadczył.

Podkreślał, że trzeba prowadzić rozmowy z krajami sąsiednimi – zarówno te bardziej oficjalne, jak i te gabinetowe, dyplomatyczne oraz uruchomić kanały pomocy ekonomicznej i prawnej dla Białorusinów, którzy walczą o wolność w swoim kraju i są za to prześladowani.

Kolejne wyroki polityczne: do 5,5 roku więzienia za udział w demonstracji i drakońska grzywna dla kuriera

Szef senackiej komisji spraw zagranicznych Bogdan Klich (KO) zwracał uwagę, że Białorusini walczą o wolność i demokrację w swoim kraju z narażeniem zdrowia, życia i wolności osobistej, wielu z nich zostało aresztowanych, a część z nich była zastraszana i torturowana.

– Wzywamy też wolny świat do rozszerzenia sankcji nałożonych na liderów przemocy na Białorusi. Te sankcje powinny objąć także tych, którzy są wykonawcami ich woli. Zidentyfikowano kilkaset takich osób; oni także powinni być objęci reżimem sankcyjnym, a nie tylko te 88 osób, do tej pory objętych sankcjami UE – powiedział Klich.

Wyraził też nadzieję, że powstanie „nieformalna koalicja na rzecz wolnej Białorusi”, w skład której wejdą politycy polscy, litewscy oraz z innych krajów UE i z USA, a także że Zachód „będzie mówił w sprawie Białorusi jednym głosem”.

BYPOL: podsłuchany naczelnik milicji chwali demonstrantów i krytykuje OMON

Klich podkreślił, że polski Senat opowiada się przeciw tej fali przemocy i żąda natychmiastowego uwolnienia polskich działaczy oraz zaprzestania represji wobec polskich szkół.

W ramach konferencji zdalnie wypowiedziała się też liderka opozycji Swiatłana Cichanouskaja.

Podkreślała, że ruch „Solidarność” stał się inspiracją dla wielu Białorusinów. Przekazała Polakom podziękowania za udzielanie wsparcia obywatelom Białorusi.

Podziękowała też za działalność telewizji Biełsat.

Cichanouskaja wyraziła ubolewanie z powodu aresztowania przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Ich aresztowanie, dodała, pokazuje, że kryzys na Białorusi, to nie jest tylko sprawa wewnętrzna.

Białoruś: kanał blogera Matolki uznano za ekstremistyczny

Z kolei szefowa Delegacji Sejmu i Senatu do ZP OBWE Barbara Bartuś zwróciła się do przewodniczącego ZP OBWE Petera Bownessa z apelem o przestrzeganie podstawowych praw obywatelskich na Białorusi, w tym obejmujących mniejszość polską.

– Zatrzymania, aresztowania i prześladowania przedstawicieli opozycji, dziennikarzy, obrońców praw człowieka i innych obywateli, jednoznacznie potwierdzają represyjną politykę władz Białorusi wobec społeczeństwa – podkreśliła Bartuś.

Zaznaczyła, że Białoruś musi przestrzegać zobowiązań podjętych na forum OBWE, w tym zawartych w Akcie końcowym z Helsinek z 1975 r., Karcie Paryskiej Nowej Europy z 1990 r., Dokumencie Kopenhaskim z 1990 r., dotyczących m.in. ochrony mniejszości narodowych.

Rozdano nagrody “Global Belarusian Solidarity Award”. Jury uhonorowało Biełsat

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości